Emekliler, “Asgari Değil, İnsanca Yaşam” istiyor!

En düşük emekli maaşı nasıl hesaplanmalı ve ne kadar olmalıdır?

Bilindiği gibi, Ocak 2022’den itibaren 2.500 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı Temmuz 2022’den itibaren 3.500 TL'ye çıkarılmıştır.

Ancak, 2 milyondan fazla emekliye en düşük emekli maaşı olarak ödenecek olan 3.500 TL ne yazık ki insanca yaşamayı sağlayacak düzeyde değildir.

Maalesef, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, emeklilerin neredeyse tamamı yoksulluk sınırının altında, milyonlarcası ise asgari ücretin ve açlık sınırının altında maaş almaya devam edecektir.

Bu nedenle, “Asgari Değil, İnsanca Yaşam” ilkesine göre, emeklilerin insanca yaşam talebinin karşılanması için en düşük emekli maaşının nasıl hesaplanması ve ne kadar olması gerektiğini aşağıdaki şekilde formüle edebiliriz diye düşünüyorum.

En Düşük Emekli Maaşı = (Açlık Sınırı + Yoksulluk Sınırı) / 2

Yukarıda formüle etmeye çalıştığım yöntemi sendikaların açlık-yoksulluk rakamları ile şöyle hesaplayabiliriz.

  Açlık Sınırı Yoksulluk Sınırı
Türk-İş 6.319 TL 20.818 TL
Birleşik Kamu-İş 6.779 TL 20.140 TL
Toplam Tutar 13098/2 = 6.549 TL 40958/2 = 20.479 TL

 

İşçi ve Memur sendikalarının Haziran 2022 için hesapladıkları açlık-yoksulluk sınırı ortalamaları:

Açlık Sınırı     : 6.549 TL
Yoksulluk Sınırı : 20.479 TL
Toplam Tutar   : 27.028 TL / 2 = 13.514 TL (Açlık/Yoksulluk Sınırı ortalaması)

Sonuç:
En düşük emekli maaşı: 13.514,00 TL (Taban Aylık)

Milletvekili, bakan, bürokrat ve emekli milletvekilleri dahil üst düzeyden emekli maaşı almakta olan çeşitli kademelerdeki devlet yöneticilerine ödenen emekli maaşları düşünüldüğünde, en düşük emekli maaşının yukarıda hesaplandığı gibi 13.514 lira olarak ödenmesinin daha adil ve insanca olduğunu düşünüyorum.

Dolayısıyla, işçi sendikalarının asgari ücretin hesaplanmasında, emekli sendikalarının ise en düşük emekli maaşının hesaplanmasında nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğine ilişkin somut rakamlar ve veriler üzerinden tartışma yürütmelerinin daha gerçekçi, bilimsel ve ‘hayırlı’ olduğu kanısındayım.

Böylece, işçi, memur ve emekli sendikaları çalışanlar ve emekliler için “Asgari Değil, İnsanca Yaşam” ilkesinin hayata geçirilmesi yolunda önemli bir başarı sağlayarak, var olan sendikal örgütlenmenin büyümesi ve güçlenmesi yolunda kazanımlar elde edebilirler.

04 Tem 2022
paylaş