ABD, Ermeni terörizmini niçin kışkırtıyor?

Mayıs / 1985

İçinde bulunduğumuz Nisan ayında bütün dünyadaki Ermeni’ler bundan 70 yıl önce 1915’te Ermeni ulusuna karşı yapılan soykırımı acıyla anıyorlar. Aynı zamanda haksız ve amaçsız Ermeni terörünün kurbanı olan Türkler’in yakınları da acı içindedir. Bu acıları doğuran, gerçekleri görmek gerekir.

Alman emperyalizminin zorlaması ile ülkeyi Birinci Dünya Savaşı’na sokan Enver ve Talat Paşa’lar, bu haksız savaşta kendi sınıf çıkarları için yalnız Ermeni’lerin değil binlerce Türk emekçisinin de kırılmasına neden oldular. Sonra da ülkeyi işgalcilere teslim edip çıktılar.

Şimdi Ermeni kırımının 70. yıldönümünde her Türk yurtseveri, Türk ulusunun alnına bu kara lekeyi sürenleri, bu tarihsel gerçekleri unutturmamalıdırlar. Emperyalizmle işbirliğinin, haksız savaşların halklara eşi görülmedik acılardan ve yıkımlardan başka bir şey getirmediğini görmeli ve halkları birbirine düşman etme çabasına karşı çıkmalıdırlar.

ABD, Ermeni sorununa sahip çıkar gözüküyor. Bu kimseyi aldatmamalıdır. Gerçekte ABD ikiyüzlü davranıyor. Ülkemizdeki rejime en doğrudan desteği veren ABD acaba neden “Ermeni sorunu”nda kraldan çok daha kralcı oluyor? ABD’nin asıl amacı nedir? ABD “Ermeni sorunu” sürekli canlı kalsın istiyor. Bu amaçla bir yandan “Ermeni davası”na sahip çıkar gözüküyor. El altından Ermeni terör örgütlerini bazı şoven, gerici Ermeni gruplarını silâhlandırıyor, finanse ediyor. Onların içine sızarak, bu örgütleri kontrolü altında tutmaya çalışıyor. “Bağımsız Ermeni Devleti” hayalini yayıyor. Aynı zamanda terörü sosyalist ülkelerin topraklarına sokmak istiyor. Geçmişte Bulgaristan ve Yugoslavya’da bu tür provokasyona giriştiği biliniyor.

Öte yandan ABD ülkemizdeki faşist, ırkçı, şoven çevreleri ters yönden kışkırtıyor. Ermeni terörünün ardında “Sovyetler Birliği var”, “TKP Asala ortaklığı” yalanları ile halkımızı şaşırtmak, kendini gizlemek istiyor. Anti-sosyalizmi, anti-komünizmi, antiTKP’ciliği yaymak istiyor. ABD, nasıl ki Kürt halkımıza yapılan baskı ve kırımların baş destekçisi ise ülkemizdeki yaşayan Ermeni vatandaşlara karşı da saldırı, terör uygulamasını istiyor, bunu kışkırtıyor.

Bu çirkin, ikiyüzlü politika son derecede insanlık dışı, kara yüzlü bir politikadır. ABD ulusal bir bilincin her uyanışını başka bir ulusun şovenizmini kışkırtarak bastırmak istiyor. Kışkırttığı, “Büyük Devlet” şovenizminin ardından “Büyük Amerika, dünyanın jandarması ABD” şovenizmi gizlidir.

Tüm dünyada, bölgemizde savaşı körükleyen, ülkemizi saldırı silâhları ile donatan ABD emperyalizmi bölgemizdeki tüm halkların baş düşmanıdır. ABD’nin bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin yanında olduğu tarihe kaydedilmemiştir. Tersine o, her ulusal kurtuluş hareketini ezmeye çalışmıştır. Bugün de halkımızın daha da uyanan ulusal bağımsızlığını koruma bilincini her türlü ayrılıkçılığı kışkırtarak, şovenizmi körükleyerek boğmak istiyor.

TKP Ermeni kırımının 70. yılında herkesi soğukkanlı davranmaya, ABD’nin kışkırtmalarını görmeye çağırıyor. TKP terörizme karşıdır. Terör ile tarihi gerçekleri kabul ettirme yolunu yanlış, amaçsız ve Ermeni halkının çıkarlarına da zararlı görüyor. Öte yandan yurtsever güçler, tarihi gerçeklere gözler kapanarak, inkâr edilerek bu tür kışkırtmalara ortam hazırladığını görmelidirler. Bu gerçekler kabul edilmelidir. Aynı zamanda bu karşılıklı “kışkırtma” oyununa gelinmemeli, intikamcı duyguların körüklenmesine karşı çıkılmalıdır.

ABD emperyalizmine, faşizme, şovenizme karşı savaşım daha da yükseltilmelidir.

Türk ve Ermeni halkı dosttur.

19 Nisan 1985
Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

03 Haz 2022
paylaş