KESK sokaklarda doğdu, işyerlerinde ve alanlarda büyüdü, kongre salonlarında tükeniyor!

Eğitim ve diğer kamu emekçilerinin 1970’li yıllarda TÖS, TÖB-DER ve TÜM-DER ile başlayan sendikal mücadele süreci 12 Eylül 1980’deki faşist darbe ile kesintiye uğradı.

Askeri darbe sonrasında, uluslararası holdinglerin ve bankaların temsilcisi olan IMF’nin reçeteleri doğrultusunda yürürlüğe konulan 24 Ocak kararlarının uygulanmaya başlaması ile  sendikal haklara yönelik yeni saldırılar başladı. Bütün sendikal faaliyetler durduruldu. TÜRK-İŞ’in faaliyetlerine izin verilirken, DİSK kapatıldı. DİSK’in üye ve yöneticileri tutuklu olarak idam isteği ile yargılanırken, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri darbe hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görevlendirildi.

1989’da işçi sınıfının başlattığı “Çıplak Ayaklı Yürüyüş ve Bahar Eylemleri” ile birlikte kamu emekçileri yeniden harekete geçerek Grevli-Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı için yeniden mücadeleye başladı.

O yıllarda öğretmen, maliyeci, belediyeci, sağlıkçı ve diğer kamu emekçileri tarafından kurulan memur sendikaları “memurların sendika kurma hakkı olmadığı” gerekçesi ile kapatıldı.

Ancak, kamu emekçilerinin ısrarlı ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü fiili ve meşru mücadele sonunda 1982 Anayasası’nın 51. Maddesinde yer alan “İşçiler ve işverenler sendika kurabilir.” ibaresi “Çalışanlar ve işverenler sendika kurabilir.” şeklinde değiştirilerek, memurların “Sendika Kurma ve Toplu Sözleşme Hakkı” için gerekli Anayasal ve yasal düzenlemeler yapıldı.

8 Aralık 1995’te kurulan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK, 1990’lı yıllarda işyerlerinde gerçekleştirdiği iş bırakma eylemleriyle, sokaklarda ve alanlarda gerçekleştirdiği kitlesel yürüyüşler ve basın açıklamalarıyla hızla büyüyerek üye sayısı 500 bine yaklaştı.

Ancak, emek-sermaye çelişkisi temelinde emek eksenli olarak başlayan sendikal mücadele anlayışından etnik kimlik siyaseti anlayışına savrulunca, KESK tüm işkollarında ve işyerlerinde giderek küçülerek bugünlere gelindi.

KESK’in 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde Ankara’da yapılan 10. Olağan Genel Kurulu öncesinde gerçekleşen KESK üyesi sendikaların kongre sonuçları ile KESK Kongresi sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, mevcut sendikal mücadele anlayışı ile önümüzdeki süreçte KESK’in yeniden hızlı bir şekilde büyüyerek güçleneceğine dair çok fazla umutlu olmadığımı açıkça belirtmek isterim.

KESK’in içinde bulunduğu krizden tek çıkış yolu, etnik kimlik temelinde siyasi mücadele yürütmek yerine, işyerlerinde her gün ağır ekonomik sorunlar yaşayan kamu emekçilerinin acil taleplerinin çözümü için sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde emek eksenli bir mücadele yürütmektir. Aksi halde daha da küçülmeye devam edecektir.

KESK ve diğer konfederasyonların 2002-2021 yılları arasındaki üye sayıları:

  KESK Birleşik Kamu-İş Türkiye Kamu-Sen Memur-Sen
2002 262.348   329.065 41.871
2003 295.830   385.425 98.146
2004 297.114   343.921 137.937
2005 264.060   316.038 159.154
2006 234.336   327.329 203.851
2007 231.987   350.727 249.725
2008 223.460   357.841 314.701
2009 224.413 20.731 375.990 376.355
2010 219.195 21.731 369.600 392.171
2011 232.083 26.422 394.497 515.378
2012 240.304 33.477 418.991 650.328
2013 237.180 40.041 444.935 707.652
2014 239.700 50.503 447.641 762.650
2015 236.203 57.365 445.729 836.505
2016 221.069 63.990 420.220 956.032
2017 167.403 64.248 395.250 997.089
2018 146.287 64.730 394.423 1.010.298
2019 137.606 67.273 413.339 1.019.853
2020 137.242 69.794 426.100 1.013.920
2021 132.225 68.600 430.183 1.004.152

KESK üyesi dört sendikanın 2002-2021 dönemi istatistikleri:

EĞİTİM-SEN:
2002 Yılı Üye Sayısı: 149.383 / Sendikalaşma Oranı: % 22,84   
2021 Yılı Üye Sayısı: 71.642 / Sendikalaşma Oranı: % 5,85

BES:
2002 Yılı Üye Sayısı: 26.840 / Sendikalaşma Oranı: % 20,57
2021 Yılı Üye Sayısı: 5.663 / Sendikalaşma Oranı: % 2

SES:
2002 Yılı Üye Sayısı: 24.187 / Sendikalaşma Oranı: % 10,06       
2021 Yılı Üye Sayısı: 19.398 / Sendikalaşma Oranı:  % 2,99

TÜM BEL-SEN:
2002 Yılı Üye Sayısı: 13.581 / Sendikalaşma Oranı: % 44,11
2021 Yılı Üye Sayısı: 24.757 / Sendikalaşma Oranı: % 19,84

Kaynaklar:
(1) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Hayatı İstatistikleri Kamu Görevlileri Sendika Üye Sayıları Hakkında Tebliğler (2002-2020)
https://www.csgb.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/sendikal-istatistikler/kamu-gorevlileri-sendika-uye-sayilari-hakkinda-tebligler/

(2) Resmi Gazete - Tarih: 2 Temmuz 2021 Sayı: 31529
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-6.pdf

04 Tem 2021
paylaş