Gençliğin ulusal forumu

Haziran / 1978

15 - 17 Mayıs 1978 günleri İlerici Gençler Derneği’nin 1. Kongresi oldu. Kongre gençlik hareketimizin ulaştığı bilinç, örgüt ve eylem düzeyini sergiledi. Gençlerimizin işçi sınıfının öncülüğünde, anti-emperyalist, anti-faşist amaçlar için savaş yolundan yürüdüğünü gösterdi. İşçi, emekçi ve öğrenci gençliğin yığın örgütü İGD, gençliğe iş, meslek eğitimi, can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü için savaşıyor. Bu amaca ulaşmak için savaş yolunun emperyalizme, NATO’lara, silahlanmaya, faşist tehlikeye karşı direniş alanlarından geçtiğini, bu forum bir kez daha vurguladı.

İlerici gençlik-İGD, anti-emperyalist, anti-faşist gençlik hareketinin, bütün ulusal demokratik güçlerin eylem birliğini sağlama savaşına ardıcıl bir biçimde katılıyor. Onun önünde bugün, bütün anti-emperyalist, anti-faşist, demokratik gençlik örgütlerini, akımlarını bir savaş platformunda birleştirmek görevi duruyor. Bu ulusal çapta çözüm bekleyen bir sorundur. İGD bunun savaşını veriyor. Gençlik hareketi bu aşamaya, bu örgütlü düzeye çetin savaşlarla geldi. İşbirlikçi büyük burjuvazinin cinayetlerine, 12 Mart sıkıyönetim terörüne, faşist komandoların, Maocu bozkurtların saldırılarına nice gençlerimiz kurban gitti. İlerici gençlik, gerici-faşist hükümetlerin engellerini yene yene, sağlı, sollu saldırılara göğüs gere gere, yiğitçe dövüşerek bu günlere geldi. Emperyalist bağımlılığa, faşist tırmanışa karşı savaş alanlarından geçti. 1 Mayıs’larda, MESS patronlarına karşı Maden-İş’in grevleriyle dayanışmada değerli deneyimler edindi, İGD bugün, uluslararası demokratik gençlik örgütleriyle birlik ve dayanışmasını pekiştiriyor. XI. Dünya Gençlik Havana Festivali hazırlıklarına aktif katılıyor. Ulusal planda olduğu gibi, dünya gençlik hareketi içinde de saygınlık kazanıyor.

“Yolumuz işçi sınıfının yoludur” diyen gençliğin bu başarıları yalnız işbirlikçi büyük burjuvaziyi değil, kendilerine sosyalist diyen bazı çevreleri de korkuttu. Bunlar, gençlik hareketindeki bu güçlü atılımı desteklemek yerine, ayrı ayrı gençlik örgütleri kurma, bölücülük yapma yoluna gittiler. Ama gerçek yatağını bulan gençlik hareketinin bu yoldan coşkun bir sel gibi akışını hiçbir engel durduramaz.

İGD’nin 1. Kongresi gençliğimizin savaş yolunda, ona yeni bir güç kaynağı oluyor, Ama yeni görevler, yeni sorumluluklar da getiriyor, ilerici gençliğin emperyalizme, işbirlikçi burjuvaziye, faşist tırmanışa, Maoculara karşı savaşta şimdiye kadarki başarıları, onun işçi sınıfıyla kopmaz bağlarla bağlı olması, gelecekteki yeni başarıların da güvencesidir.

17 May 2021
paylaş