Ölüm roketlerine hayır!

Ocak / 1980

NATO, Amerikan ölüm roketlerini Batı Avrupa’ya yerleştirme kararı aldı. NATO’nun bu kararı Avrupa’da barış ve güvenliği tehlikeye düşürüyor. Yumuşama sürecini baltalıyor. Silâhlanma yarışını körüklüyor. Bir nükleer savaş tehlikesini artırıyor. Bunların sorumlusu, Amerikan emperyalizmi, NATO elebaşlarıdır. Bir yandan “Sovyet tehlikesi” yalanını yayarken, öte yandan Sovyetler Birliği’nin yeni barış önerilerini ellerinin tersiyle geri çevirdiler. Demirel hükümeti bu kararı onaylamakla, ABD ölüm roketlerinin finansmanına katılmakla, Türkiye’yi emperyalizmin saldırgan serüvenlerine sürüklemekte yeni bir adım atmıştır.

ABD ve Federal Almanya’nın öteki NATO ülkelerine dayattıkları bu karar, tüm Avrupa halklarının, bu arada halkımızın dirimsel çıkarlarına ters düşüyor. Batı Avrupa’ya ABD atom roketlerinin yerleştirilmesi, Amerikan emperyalizminin Batı Avrupa’yı daha sıkı denetim altına almak, dünyanın öteki bölgelerinde, bu arada bölgemizde, Yakın ve Orta Doğu’da konumlarını güçlendirmek çabalarıyla, hegemonyacılık plânlarıyla sıkı sıkıya bağlıdır. NATO’nun bu kararı bir barut fıçısı durumuna gelen bölgemizde de barışı ve güvenliği tehlikeye atıyor.

Ülke yönetiminde Amerikancı, sıkıyönetimci, gerici Demirel hükümetinin bulunması tehlikeyi daha da arttırıyor. Bu hükümet, Amerikan ve NATO çıkarlarını ulusal güvenliğimizden üstün tutuyor. NATO’nun Sovyetler Birliği’ne askersel üstünlük konumlarından görüşmeler dayatmak gibi serüvenci, tehlikeli plânlarına katılıyor. Üstelik NATO’nun bu kararıyla, “silâhsızlanma yolunun açıldığı” gibi gülünç açıklamalarla halkımızı, kamuoyunu kandırmaya, ABD’nin şantaj politikasını haklı göstermeye çalışıyor.

Halkımız, ABD ve NATO’nun ölüm roketlerine karşı olduğunu haftalarca süren yığınsal gösteri ve toplantılarla, uluslararası barış kampanyasına katılmakla göstermiştir. Komünistler, sosyalistler, tüm demokratik ve barışsever güçler bu kampanyayı ortaklaşa yürüttüler. CHP tabanının, sol kanadının aktif katıldığı bu kampanya sırasında CHP yöneticileri de NATO’nun bu kararını eleştiren bir tutum aldı.

Halkımız, şimdi bu kararın uygulanmamasını, Batı Avrupa- ’ya Amerikan atom roketlerinin yerleştirilmemesini istiyor. Türkiye topraklarındaki tüm Amerikan ve NATO atom silâhları kaldırılmalıdır, silâhlanma harcamaları kısıtlanmalıdır. Türkiye NATO’dan çıkmalı, topraklarımızdaki NATO ve Amerikan üsleri sökülüp atılmalıdır. Halkımız bu savaşımı sürdürüyor, sürdürecektir.

28 Aralık 1979
TKP MK Politik Bürosu

 

 

08 May 2021
paylaş