Sendikalı işçi sayısı, sınıf mücadelesi ve komünistlerin birliği üzerine

31 Ocak 2021 tarih ve 31381 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkındaki Tebliğe” göre, 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle işkollarındaki işçi sayıları ile sendikaların ve konfederasyonların üye sayıları aşağıdadır:

Toplam İşçi Sayısı: 14.371.096
Toplam Sendikalı İşçi: 2.069.476
Sendikalaşma Oranı: %14.40

Konfederasyon Üye Sayıları:
 

TÜRK-İŞ 1.131.749
HAK-İŞ 711.295
DİSK 193.866
TÜM-İŞ 1.647
ÜLKEM-İŞ 4.127
ANADOLU-İŞ 1.028
BAĞIMSIZ 25.764
TOPLAM 2.069.476

İşkolları ve sendikalar bazındaki ayrıntılı bilgilere Resmi Gazete bağlantısına tıklayarak erişebilirsiniz.

Sermayeye karşı işçilerin birliği için, bütün komünistler birleşin!

Türkiye işçi sınıfının sendikal örgütlenmesinin ve dolayısıyla sınıf mücadelesinin ne kadar yetersiz ve geri bir durumda olduğunu yukarıdaki rakamlar açıkça ortaya koymaktadır.

Sınıf mücadelesi sendikalarda başlar, işçi sınıfının politik örgütü ile gelişir, güçlenir ve zafere ulaşır.

Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, güneşli güzel günler, ekmek, gül ve hürriyet günleri işçilerle gelecek. Bunun başka bir yolu yok.

Sendikal haklardan mahrum bırakılmış milyonlarca işçiyi siyasi düşünce, dini inanç ve etnik kimlik gözetmeden sermayeye karşı sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde sendikalarda örgütlemek komünistler için ertelenemez ve güncel bir görevdir.

Bu görevi başarı ile yerine getirebilmek için de Türkiyeli komünistlerin ideolojik ve örgütsel birliği şarttır. Kendisini komünist olarak tanımlayan her sıra neferi bulunduğu her yerde ve her alanda komünistlerin birliği konusunda çaba harcamalıdır.

İşçiler, emekçiler nerede savaşıyorsa, nerede bir işçi direnişi, nerede bir grev varsa, komünistlerin yeri orasıdır. Her fabrika partinin bir kalesi olmalıdır.

Emperyalizme, kapitalizme, faşizme, ırkçılığa, gericiliğe, savaşa ve sömürüye karşı; özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için; savaşsız sömürüsüz bir dünya için; barış, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için; Türkiye’nin bütün komünistleri birleşin!

Mücadeleye devam zaferimizin teminatıdır!
Yaşasın Sosyalizm!

06 May 2021
paylaş