TKP MK Bildirisi: Göklerimizde, denizlerimizde, topraklarımızda Amerikan emperyalistlerine yer yok!

Temmuz / 1979

Sovyetler Birliği’nin ardıcıl Leninci barış politikası sonucu gerginliği azaltma süreci ilerliyor. SALT–2 Anlaşması’nın imzalanma düzeyine gelmesi bu yolda önemli bir adım oluyor. Öte yandan emperyalizm, NATO egemen çevreleri gerginliği sürdürme, silâhlanma yarışını tırmandırma yolundan vazgeçmiyorlar.

Amerikan emperyalizmi ve NATO’nun bölgemizde, Türkiye üstündeki baskıları, tam bu dönemde İran’daki anti-emperyalist gelişmelerden sonra giderek yoğunlaşıyor. Bu baskılar işbirlikçi tekelci burjuvazinin, gerici faşist basının içinde çıkışlarıyla, provokasyonlarıyla at başı gidiyor. Bu iki başlı saldırı bölgemizde barış ve güvenliği baltalıyor, ülkemizde faşist tırmanışı körüklüyor. Hükümetin emperyalizme boyun eğme, NATO’ya ödün verme, gericilikle uzlaşma politikası işçi sınıfına, ilerici güçlere, tüm halkımıza karşı uyguladığı sıkıyönetimcilik bu büyük tehlikeye geçit veriyor.

Hükümetin NATO’culukta ayak diremesi, ulusal bağımsızlığımızı emperyalistlerle pazarlık konusu yapması karşısında içerde gerici-faşist güçler gitgide azgınlaşıyor, dışarda emperyalist dayatmalar daha da kabalaşıyor. Amerika açıktan açığa Çankaya’ya dayatıyor: göklerimizde U–2 casusluk uçakları için uçuş serbestliği istiyor, yeni saldırı üsleri istiyor. Sosyalist ülkelerle, komşularımızla ilişkilerimizin bozulmasını istiyor. Sovyetler Birliği ile daha yeni imzalanan “Politik Belge”nin kör kuyuya atılmasını istiyor. Ülkemizi Arap halklarıyla karşı karşıya getirmek istiyor. Çöken CENTO’nun yerine yeni bir saldırganlık bloğu çatıştırmak, Türkiye’yi de bu bloka çekmek istiyor.

Böylesi bir tehlike karşısında TKP halkımızı, tüm ulusal demokratik güçleri uyarıyor, savaş birliğine çağırıyor: Göklerimizde, denizlerimizde, topraklarımızda Amerikan emperyalistlerine yer yok! Halkımız dünya barışının kalesi, büyük komşumuz Sovyetler Birliği’ne karşı casusluk uçaklarının göklerimizde uçmasına, topraklarımızda üslenmesine yol vermeyecektir. Hükümet Sovyetler Birliği ile imzaladığı Politik Belge’yi yaşama geçirmelidir. Ulusal onuru kabaca çiğneyen Amerikan emperyalistleriyle bağlanan ikili kölelik anlaşmaları yırtılmalı, topraklarımızdaki NATO, Amerikan üsleri sökülüp atılmalıdır. NATO’dan çıkılmalıdır. İşçi sınıfı, halkımız bu ulusal istemleri daha dün 1 Mayıs’ta İzmir’de NATO karargâhı önünde, emperyalizmin yüzüne karşı haykırdı.

TKP, halkımızın bu antiemperyalist andını gerçekleştirmek savaşında en başta yürüyor, yürüyecektir. TKP bu savaşta, TİP’i, TSİP’i, sosyalist partileri, CHP’lileri, Kürt demokratlarını, tüm yurtseverleri eylem birliğine çağırıyor.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
21 Mayıs 1979

 

12 Şub 2021
paylaş