M. Suphi ve görevlerimiz

Şubat / 1977

TKP’nin kurucusu, ilk başkanı, Bolşevik Partisi’nin öğrencisi ve Türkiye işçi sınıfının yurtsever evlâdı M. Suphi ve 14 TKP MK üyesi, ölümlerinin 56. yılında, bütün komünistler ve ilerici güçler tarafından anılıyor.

M. Suphi’lerin yalnız komünistlerce değil, ama bütün tutarlı yurtseverlerce anılması rastgele bir olay değildir. Çünkü 1921 Ocak cinayeti, yalnız Türkiye komünist hareketine karşı girişilmiş bir saldırı olmakla kalmamıştır. Aynı zamanda burjuvazinin ulusal ve sosyal kurtuluş savaşını yarı yolda durdurmasının, demokratik devrime yüz çevirmesinin, işçilere ve köylülere hıyanet etmesinin de başlangıcı olmuştur.

TKP için kanlı 28/29 Ocak, gözyaşı dökülen bir yas günü değildir. Egemen güçlerin yok etmeye yeltendikleri TKP’ni daha da güçlendirme, parti sıralarını nice genç Mustafa Suphilerle sıklaştırma ve burjuvazinin hıyanetine uğrayan ulusal-sosyal kurtuluş savaşına hız verme günüdür. Parti bugün haklı bir gururla, bu görevleri yerine getirmekte olduğunu açıklıyor.

M. Suphilerin öldürülmesinden, burjuvazinin ulusal ve sosyal kurtuluş savaşına hıyanet etmesinden bu yana, halkın savaşı boğulmak şöyle dursun, yepyeni boyutlara yükseldi. 15-16 Haziran direnişi işçi sınıfının sendikal örgütlenmesindeki yeni aşama, 1 Mayıs gösterisi, DGM’lerine karşı 16 Eylül genel grevi ve yurdu saran ulusal, demokratik yığın direnişi, gelinen düzeyin son göstergeleridir. TKP bu savaşımda ön sıralardadır. Şimdi bu savaşım, ulusal demokratik güçlerin cephesini oluşturma, Demirel hükümetini emperyalizmin büyük sermayenin egemenliğini yıkma ve sosyalizme açılan ileri demokratik düzeni devrim yoluyla kurma amacına yönelmiştir.

M. Suphilerin öldürülmesinden, burjuvazinin TKP’ni kanla, ateşle boğma yeltenişinden bu yana, TKP boğulmak, yok olmak şöyle dursun, yepyeni atılımlara yöneldi. Yeni yönetim organları, tüzüğü ve programıyla, yurdun dört yanına yayılan temel örgütleriyle parti, varlığını ve gücünü dosta, düşmana kabul ettirdi. Şimdi TKP, gelişmesinin bu aşamasında, en geniş demokratik güçlerin de desteğini alarak, legale çıkma savaşımı veriyor.

Mustafa Suphilerin 56. ölüm yılında: Ulusal ve sosyal kurtuluş savaşının bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal ilerleme ve sosyalizm bayrağını var gücünle yükselt! ... TKP’nin Marksçı-Leninci kızıl yıldızlı bayrağını, ulusal ve sosyal kurtuluş savaşının en yüksek burcuna dik! ... Partini koru, güçlendir!

10 Şub 2021
paylaş