Komünistlerin yolu işçi sınıfının yoludur!

Bir komünistin en şaşmaz pusulası sınıf bilincidir. Devrimci politikada esas olan, emek ve sermaye arasındaki uzlaşmaz çelişki karşısında; siyasal, ulusal, dinsel ve her türlü ayrımcılığı reddederek işçi sınıfının birliğini savunmak, kapitalizme ve emperyalizme karşı işçi sınıfının ve tüm emekçilerin birliği temelinde sınıf mücadelesini yükseltmektir.

İşçiler dini inançlarına, mezhebine, milliyetine ve cinsiyetine göre ayrıştırılamaz. Sermayenin dini, milliyeti ve cinsiyeti yoksa işçi sınıfının da yoktur.

Siyasal, ulusal, dinsel, etnik, cinsel ve her türlü ayrımcılığa karşı, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin birliğini savunalım.

Yerli ve yabancı çok uluslu sermayenin ve siyasi iktidarın emekçileri sömüren ve yoksullaştıran ekonomik politikalarına karşı işçi sınıfının birliği temelinde sınıf mücadelesini yükseltelim.

Türkiye’nin bütün komünistleri, birleşin!
Sermaye egemenliğine karşı Türkiye işçi sınıfının birliğini sağlamak;  ülkemizin siyasi, askeri ve ekonomik bağımsızlığı için ABD’ye, AB’ye, NATO’ya ve IMF’e karşı anti-emperyalist mücadeleyi güçlendirmek komünistlerin en başta gelen görevidir

Bu görevi başarı ile yerine getirebilmek için, Türkiyeli komünistlerin ideolojik ve örgütsel birliği şarttır. Kendisini komünist olarak tanımlayan her sıra neferi, Bilen Yoldaş’ın bugün artık yaşlanmış olan ‘kızları ve oğulları’ bulundukları her yerde ve her alanda komünistlerin birliği konusunda çaba harcamalıdır.

Patronların vergi borçlarını silerek milyarlarca lira teşvikler yağdıran siyasi iktidar tarafından, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı gasp edilmek istenen işçi sınıfını ve “devlet herkese iş bulmak zorunda değildir, geleceğinizi özel sektörde arayın” denilerek işsizliğe, umutsuzluğa ve geleceksizliğe mahkum edilen milyonlarca işsiz genci, “Türkiye İşçi Sınıfı Partisi” çatısı altında örgütlemek komünistler için ertelenemez bir görevdir.

Fabrikalar yeniden kalemiz olmalıdır. Yaptık, yapabiliriz. İstersek hep birlikte başarabiliriz.

Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak!
Küresel kapitalist sistemin çokuluslu petrol, silah, enerji, maden, otomotiv, gıda, tarım ve ilaç tekellerinin; ABD'nin, NATO'nun, AB'nin, uluslararası finans kapitalin, IMF'nin ve Dünya Bankasının yeryüzündeki tüm emekçi halklara yaşattığı ağır ekonomik krizlerden, yoksulluktan ve savaşlardan kurtuluşun tek çaresi vardır, Sosyalizm...

Tüm çalışanlara ve işsizlere güvenceli iş, güvenli gelecek; tüm yurttaşlara parasız eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, barınma ve ulaşım hizmeti; emeklilere insanca ve onurlu bir yaşam ancak Sosyalizm ile mümkündür!

Bölgemizde ve tüm dünyada yaşanan kapitalist krizlerden, savaşlardan, gericilikten, faşizmden ve barbarlıktan kurtuluşun tek reçetesi vardır: Sosyalist bir Anayasa...

Emperyalizme, Kapitalizme, Faşizme, Irkçılığa, Gericiliğe, Savaşa ve Sömürüye karşı; Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik için; Savaşsız Sömürüsüz Bir Dünya İçin; Barış, Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için;

Türkiye’nin bütün komünistleri, birleşin!
Yaşasın Sosyalizm!
05 Tem 2020
paylaş