Kıdem tazminatının kaldırılması, iş hukukunun da kaldırılmasıdır

Kıdem tazminatı, çalışan her işçinin 12 ay sonunda hak ettiği 13. maaşıdır. Tabii kıdem tazminatına sadece maaş değil, işyerinde işçiye ödenen bütün ücret ve desteklerin; varsa yol, yemek, kışlık destek, okul desteği vs. aylık tutarları da eklenir. Bu tazminat işçiye her sene değil, işten ayrıldığında toplu olarak ödenir. 5 yıl çalışan bir işçi, 5 aylık maaş, varsa 5 aylık yol, 5 aylık yemek ücreti, 5 aylık kışlık desteği tutarında bir alacağa hak kazanır.

Patronun ödemek zorunda olması işten atmanın önünde bir engel olduğu için; kıdem tazminatı, işçiler için kısmen de olsa bir iş güvencesidir. Kıdem tazminatı ödemeyecek olan patron, işten atmak için geçerli ya da haklı bir gerekçe göstermek zorunda kalmayacaktır. İşçi için iş güvencesi de kalmayacaktır. Patronun işten atması kolaylaşacaktır.

Patronun işten atması kolaylaşırsa iş kanununun varlığının bir anlamı kalmaz. Çalışırken bazı durumlarda işçinin rızasının alınması gerekir; görev değişikliği, yer değişikliği, fazla mesai gibi. Örnek olarak şu an fazla mesai için işçinin rızasının alınması gerekir. Fazla mesai yapmadığı için işçi işten atılamaz. Atıldığında kıdem tazminatı alamayacak olan işçi, rızası olsun ya da olmasın artık fazla mesai yapmak zorunda kalacak. Aynı şekilde rızası olsun ya da olmasın işçi, yapılan her görev değişikliğini veya yer değişikliğini kabul etmek zorunda kalacak. Kısacası çalışmak istiyorsa patronun her dediğini yapmak zorunda kalacak.

Kıdem tazminatı hakkımızı savunacağız
İş güvencesi ve ona bağlı uygulamaların olmadığı bir iş kanunu aslında yok demektir. Kıdem tazminatımız elimizden alınırsa diğer haklarımız da elimizden alınmış olur. Bu nedenle kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir, son kalemizdir.

Kıdem tazminatı için bize pembe tablolar çizerek dayatılan, patronun ödeme yükünü kaldıran, hafifleten; fon ya da benzeri uygulamalar iş yerinde bizi köle hâline getirecektir. Buna izin vermeyeceğiz. Daha önce denediler yapamadılar, yine deneyecekler, yine yapamayacaklar.

Patronların kıdem tazminatının kaldırılması isteği de dahil bütün saldırılarını boşa çıkartmak için iş yerlerinde işçilerin birlik ve dayanışmasını yükseltmekten başka seçeneğimiz yok. Hak ettiklerimizi korumak ve almak için mücadele edeceğiz.

 
19 Haz 2020
paylaş