NATO’nun silâh yarışı

Şubat 1977

NATO silahlanmada, saldırganlıkta, anti-komünizmde ayak diriyor. 1977 yılı askersel harcamalarını geçen yıla göre 11 milyar artırdı. 155 milyar 334 milyon dolara çıkardı. Ayrıca 2,7 milyar dolarlık ek ödenekle Amerikan savaş endüstrisi tekellerinden uçar radarlar alınması öngörüldü. NATO Genel Sekreteri Luns gibi azılı barış düşmanları milyarlarca dolarlık silâh satışını kitaba uydurmaya çalışıyorlar: “Barış istersen, silâhlan” diyorlar. Sonra, demagoji yapıyor, nükleer silâhlanma yarışı plânlarını gizlemeye yelteniyorlar.

Bilindiği gibi anti-komünizmi körüklemekle, “Sovyet tehlikesi” masalıyla emperyalistler, NATO ülkelerindeki savaş endüstrisi tekellerinin aşırı kârlarını savunuyorlar. “Nüyork Tayms” gazetesinin yazdığına göre, bu tekeller 1976 yılı Nisan ayı sonuna kadar silâh satışından 12 milyar dolarlık bir kâr vurmuşlardır. Brüksel’de yapılan NATO toplantılarında Amerikan savaş endüstrisi tekelleri ve diğer emperyalist silâh fabrikatörleri 40 milyar dolarlık net kâr sağlamış oluyorlar. Saldırgan NATO’nun toplantılarında Çağlayangil, Sancar, Melen, Feyzioğlu takımı milyonlarca dolarlık savaş harcamalarını onayladılar. Ve ülkemizi yeni hükümler, dayanılmaz ağır borçlar altına soktular. Yurda böyle döndüler.Gerici faşist karması hükümet, NATO’culuk, kışkırtıcılık politikasıyla 1977 yılına girdi. Ve Batı Alman emperyalistlerinden daha 12 milyar liralık silâh alma kararı verdi.

NATO üyesi ülkelerin silahlanmaya hız verilmesi, yeni tip yığınsal kırım silâhlarının üretimi ve genişletilmesi yolundaki kararları, halkların barış ve güvenlik istemlerine tamamen karşıdır. Varşova Antlaşmasına üye sosyalist ülkeler, NATO harpçilerine karşın halkların İstemlerini, onların en önemli davası olan barış ve güvenliği savunmuş ve savunmaktadırlar. Sosyalist ülkeler için barış ve güvenlik birbirinden ayrılmaz.

Varşova Antlaşması Politik Danışma Komisyonu’nun Bükreş toplantısında alınan kararlar, uluslararası yaşamın, özellikle halkların istemlerini yanıtlamaktadır. TKP, komünistler, gerçek sosyalistler, tüm barışseverler için günümüzde başlıca ödevlerden biri ülkemizi emperyalizmin, NATO ve SENTO’nun boyunduruğundan kurtarmak savaşına hız vermektir.

15 Mar 2020
paylaş