Amerikan emperyalizminin Türkiye’yi işgali böyle başladı

Sam Amca, Marshall Planı kapsamında önce Amerikan Süt Tozu Yardımı yaptı, arkasından Yankee’lerini gönderdi, geliş o geliş. Hala Anadolu’da ve Ortadoğu’da halkları birbirine kırdırıyor, düşman ediyor.

18 Şubat 1952’de NATO’ya üye olduktan sonra, Anadolu’nun dört bir tarafı Amerikan Üsleri ile işgal edildi. 68 yıldan beri NATO yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı.

Amerika’nın neredeyse savaşa katılan her askere madalya verdiği Kore Savaşındaki kayıplarımız: 721 ölü, 2.147 yaralı, 346 hasta, 234 esir, 175 asker kayıp.

Sonra, birbiri ardına yaşanan kontrgerilla cinayetleri, kitle katliamları ve askeri darbeler.

Afganistan’da verdiğimiz kayıplar, Körfez Krizi ve Irak Savaşı nedeniyle uğradığımız mali kayıplarımız. Tüm bunlara bağlı olarak yapılan devasa askeri harcamalar.

Uzakdoğu’daki çıkarları için 68 yıl önce Türk Ordusunu Kore Dağları’nda savaşa süren Amerikan Emperyalizmi bugün de ‘Büyük Ortadoğu Projesi - BOP’ adını verdiği işgalci ve sömürgeci planlarını gerçekleştirmek için Ortadoğu halklarını birbirine kırdırıyor, halklar arasındaki dostluğu, barışı ve kardeşliği dinamitliyor. Adeta bir ‘Cambaza bak’ oyunu oynuyor! Tıpkı Balkanlarda ve Yugoslavya’da yaptıkları gibi.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Türk uçaklarına Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalatan ABD-NATO-FETO-CIA-PENTAGON çetesi, bugün de Suriye’yi parçalamak ve böylece bölgedeki egemenliğini daha da güçlendirerek emperyalist amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye halkını savaşa kışkırtıyor.

Ödediğimiz bunca bedel, yetmedi mi?

Artık yeter; Türkiye NATO’dan çıksın, İncirlik başta olmak üzere tüm Amerikan Üsleri kapatılsın, “Amerika, Türkiye’den ve Ortadoğu’dan defolsun!” demenin zamanı gelmedi mi?

Emperyalistlerden dost olmaz!

İşgalci ve katil Amerikan yönetimi, Türkiye’nin, Ortadoğu’nun ve tüm dünya halklarının baş düşmanıdır. Bölge halklarının "Barış içinde bir arada kardeşçe yaşayabilmesi" komşularımızla savaşarak değil, ABD'nin savaş makinesi NATO'dan çıkmakla ve Amerikan boyunduruğunu kırmakla gerçekleşebilir.

"NATO'ya Hayır", "Katil Amerika, Türkiye’den ve Ortadoğu’dan Defol" şiarı ile Türkiye’nin askeri, siyasi ve ekonomik bağımsızlığını gerçekleştirmek için;  tüm antiemperyalist, yurtsever ve barışsever güçler birleşerek, işgalci ve sömürgeci Amerikan ordusunu Anadolu'dan ve Ortadoğu'dan kovmadıkça bölgemizde barışa kavuşmak asla mümkün değildir.

Ülkemizin telafisi mümkün olmayan çok daha büyük felaketlere sürüklenmemesi için, Amerikan emperyalizminin ve işbirlikçilerinin savaş kışkırtıcısı politikalarına karşı tüm yurttaşlar içimiz yanarken bile soğukkanlılığını korumalı ve barıştan yana tutum almalıdır.

Türkiye’nin parçalanmasını önlemenin yolu, komşularımızın parçalanmasını önlemekten geçer.
Barış için tek yol, emperyalizme karşı omuz omuza mücadele etmektir.

 

09 Mar 2020
paylaş