TKP kalıcıdır!

Aralık / 1974

Dost, düşman gözlerini TKP’nin üzerine çevirdi. Dostlarımız, TKP’nin savaşlardaki somut gelişmelerini, dar boğazları aşa aşa ilerlediğini gördükçe seviniyor. Biz de bunu görmekle kıvanç duyuyoruz. Düşmanlarımız, bu gelişmelere diş biliyor ve saldırıyor. Ne var ki, burjuvazi, yeminli düşmanlarımız artık “TKP yoktur” diyemiyor. Gerici basın homurdanıyor. Ve holdinglere, bankalara, yabancı tekellere dayanan işbirlikçi burjuvazinin organı gazeteler, kendilerinin, yerli-yabancı patronlarının 55 yıl boyunca TKP’ne yağdırdıkları tükürükleri yalıyorlar. Örneğin, “Son Havadis” gazetesi: Türkiye’de en eski parti Türkiye Komünist Partisi’dir. En kalıcı parti de gene TKP” diye yazdı. Bu tanıma, eski söylediklerini geri almak, gelişi güzel bir çıkış değildir.

 

Burjuvazi, azılı gerici çevreler, Ankara hükümetleri yarım yüz yıl boyunca TKP’ne barbarca saldırdılar. Kanlı terör yürüttüler. M. Suphi’leri, Merkez Komitesi üyelerini denize döktüler. Yasakların yasaklarını koydular. Komünist avcılığı, tutuklamalar, işkenceler, yargılamalar, kürek cezaları, komünistlerin ayaklarına vurulan prangalarla zincirleme sürüp gitti. Binlerce komünist, Türkiye işçi sınıfının, halkımızın en yiğit oğulları, kızları, emekçi yığınların, proletaryanın kurtuluşu uğrunda, demokrasi, sosyal kurtuluş ve sosyalizm uğrunda can vermiştir. TKP, varlığını en çetin sınıf savaşları süreci içinde kazanmıştır.

 

TKP kalıcıdır. Çünkü Türkiye’de toplumun en devrimci gücü olan işçi sınıfının partisidir. Onun savaşkan öncü koludur. TKP, yepyeni tip bir partidir. Ulusal kurtuluş savaşının ateşleri içinde doğmuştur. Ulusal bağımsızlık için sürekli savaş içindedir. Ulusaldır. TKP, Marksçı-Leninci ilkelere dayanıyor. Elindeki savaş silâhı budur. Proleter Enternasyonalizmi’ne bağlıdır. Varlığı boyunca bu yolda savaşmıştır.

 

TKP, iki ateş boyunda savaşa gelmiştir. Hem burjuvaziye karşı, hem partiye sızan burjuva akımlarına likidatörlere, yabancı ideolojilere, bozgunculara, polis ajanlarına karşı savaş vermiş, bunu sürdürüyor. TKP, işçi sınıfının birliği için sürekli direnip gidiyor. TKP, fabrikalarda, işyerlerinde, emekçi yığınların içinde, ilerici güçler arasında, üniversitelerde, kışlalarda, bürolarda, her yerde öbek öbek örgütlenme savaşı yürütüyor. Böylesi bağlarla, komitelerle, hücrelerle, işçi sınıfının, yığınların savaşımları içinde yoğrula yoğrula halkla kaynaşıyor. Kalıcılığı böylesi bir savaşla yaşıyor. Nerde grev ve hareket varsa komünistlerin yeri orasıdır. Komünist Partisi ilerici, yurtsever gençliğin yanındadır. Onun savaşlarına yön veriyor. TKP, köylü yığınlarının yanındadır. İşçi-köylü devrimci bağlaşıklığı için savaşıyor.

 

TKP, bütün ilerici, demokratik, anti-emperyalist güçlerin Ulusal Demokratik Cephe kurmaları uğrunda var gücünü, olanaklarını harcıyor. TKP, gerçek demokratik bir düzen, halktan yana bir hükümet için savaşıyor. Bu savaş platformu, programını halkımıza açıklamış bulunuyor. Bu savaş programının bütün ilerici güçlere, örgütlere mal olması yolunda çaba gösteriyor.

 

TKP’nin kalıcı olduğu böylesi somut bir savaş temeline dayanıyor.

12 Oca 2020
paylaş