30 Ağustos yaklaşırken

Ağustos / 1976

Halkımızın, emperyalizme karşı kazandığı büyük utkunun 54. yıldönümü geliyor. Demirel hükümeti, bu yıldönümü öncesinde, faşist tırmanışta ordu içinde bir takım ayıklama eylemlerinde destek bulma girişimlerine başvuruyor.

Hükümet, hava kuvvetleri komutanlığına kendi adamını atamak için general kadrosunu, orgeneral sayısını arttırıyor. İşbirlikçi burjuvazi, militarist klik ve hükümet ordudaki yurtseverlere karşı baskı politikasına 30 Ağustos’tan çok önce hız verdi. Bu tutumla birlikte silâhlanma yarışı, faşist tırmanış ve kanlı komando saldırıları yoğunlaştı.

NATO’cu hükümet, militarist Sancar kliği 37 milyarlık ek askersel ödenek tasarısını meclisten geçiriyor. NATO, CENTO toplantılarında üzerine yeni yeni yükler alıyor, bu yükleri halkın sırtına bindiriyor. Bu yol ülkemizi daha derin bunalımlara sürüklüyor. Bu gidiş, genel yumuşama sürecine karşı bir yoldur. Böylesi bir politika izleyen bu günkü hükümet ülkemizin önünde duran, ivedilikle çözüm bekleyen sorunları geri atıyor.

NATO’culuk politikası; ülkemizin, halkımızın ocağına incir dikti. Amerikancı, NATO’cu hükümet, militarist klik devlet mekanizmasının, ordunun kilit yerine azılı gericileri, faşistleri, MİT ajanlarını yerleştiriyor.

Ordudaki yurtseverler böylesi bir durum karşısında seyirci kalamaz, kalmamalıdırlar. Onların yeri halkımızın, tüm ilerici güçlerin yanındadır. Ordudaki yurtseverler, dışta saldırgan, içte faşist bir politika izleyen bu hükümeti, militarist Sancar kliğini devirme savaşında, işçi sınıfımızın, halkımızın yanında önemli bir güçtür.

24 Ağu 2019
paylaş