Sendikasız demokrasi olmaz. Toplu sözleşmeli sendika hakkı için Türkiye’nin bütün emeklileri birleşin

Anayasanın “Sendika kurma hakkı” ile ilgili 51 maddesinde yer alan “Çalışanlar ve işverenler” ibaresine “Emekliler” kelimesi eklenerek, emeklilerin sendika kurma hakkı Anayasal güvence altına alınmalıdır.

Emekli maaşlarının hükümet tarafından tek yanlı olarak belirlenmesine son verilerek, maaşların toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi için gerekli yasal düzenlemeler derhâl yapılmalıdır.

Tüm emeklilere insanca onurlu bir yaşam ve güvenli bir gelecek
Ömrünün neredeyse yarısını çalışarak geçirdiği hâlde, emekli olduktan sonra bile çalışmak zorunda bırakılan milyonlarca emekli, insanca onurlu bir yaşam ve güvenli bir gelecek istiyor.

Türkiye’nin bütün emeklileri birleşin
Tüm emeklilerin, insanlık onuruna yakışan sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam için, çocuklarının ve torunlarının geleceği için örgütlenmekten ve hep birlikte omuz omuza mücadele etmekten başka çaresi yoktur. Sendikasız demokrasi olmaz. Çağdaş insan örgütlü insandır. Haklar dilenerek değil, örgütlü mücadele ile direnerek kazanılır.

Birleşe birleşe kazanacağız
Ülke çapında sayısı 13 milyona ulaşan emekli yurttaşların sorunlarının çözümü toplu sözleşmeli sendika hakkının kazanılması ile mümkündür. Bunun için en güncel ve en öncelikli görevimiz, sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde değişik isimler altında örgütlenmiş olan emekli sendikalarının DİSK çatısı altında örgütsel birliğinin gerçekleştirilmesidir. Zafere giden yol birleşik yığınsal mücadeleden geçmektedir. Birleşirsek kazanırız, bölünürsek yok oluruz.

Yaşasın tüm emeklilerin birleşik sendikal mücadelesi.

 


 

03 Ağu 2019
paylaş