Tüpraş işçilerine YHK darbesi

Yüksek Hakem Kurulu YHK, Tüpraş toplu sözleşmesini geçen günlerde bağıtladı.

YHK tarafından bitirilen Tüpraş toplu sözleşme, işçi haklarına karşı son yıllarda yapılan en büyük darbelerden biridir. Bu adım ile yasalar ve Toplu İş Sözleşmesi TİS gelenekleri tamamen devre dışı bırakılmıştır.

Enerji iş kolunda bulunan grev yasağı da, patronun elini rahatlatmış, YHK'nın sözleşmeyi bitirmesini adeta kolaylaştırmıştır. Grev hakkını kullanamayan işçiler YHK'nın insafına terk edilmiştir.

Sözleşmede, işçi tarafını temsil eden Petrol-İş Sendikası'nın TİS metninde önerdiği maddelerin hemen hiçbiri geçmemiş, tersine patronun istediği tüm maddeler darbe niteliğindeki bir kararla bağıtlanmıştır.

Bağıtlanan TİS'te öne çıkan en önemli maddeler sözleşme süresi, vardiya sisteminde değişiklik ve ücret zammı olarak özetlenebilir.

YHK, bu temel maddelerden 2 yıllık sözleşme sürecini 3 yıla çıkararak, vardiyaların 40 saatten 42 saate çıkmasını sağlayarak, ücret zammını ilk altı ay için yüzde 6, takip eden her altı ay için yüzde 5 olarak belirleyerek, işçileri kölece bir çalışma yaşamına mahkûm etmiştir. İmzalanan diğer maddelerde de işçilerin hakları gasp edilmiştir.

YHK, geçmiş yıllarda önüne gelen sözleşmelerde daha ortalama kararlar verirken, Tüpraş sözleşmesinde sınıfsal bir karar almıştır.

YHK, patronun tüm isteklerine uygun bir sözleşme onaylamıştır. Bu karar, önümüzdeki sendikal mücadele dinamiklerini etkileyecek bir karardır. YHK, bu kararıyla, bundan sonraki kararlarının nasıl olabileceğinin de haberini vermektedir.

Önümüzde, metal iş kollarında büyük fabrikalarda TİS süreçleri başlayacaktır. Özellikle Tüpraş patronunun sahibi olduğu fabrikalarda, YHK'nın bu kararına benzer sözleşmeler imzalanması için patronlar her tür oyunu yapacaktır.

Özellikle Tüpraş sözleşmesinin 3 yıllık sürece çıkartılması, 12 Eylül Darbesi'nden bu yana sermaye sınıfının önde gelen taleplerindendir. Ancak, sınıf mücadelesi bu güne kadar buna izin vermemiştir.

Artık, grev yasakları ve YHK eliyle bu da mümkün olacaktır. Eğer, işçi sınıfı izin verirse...

Grevlerin tek kişi yönetimi tarafından gece yarısı kararlarıyla onaylandığı Türkiye, sermaye sınıfı için dikensiz gül bahçesine dönüştürülmüştür.

YHK'nın Tüpraş kararı ile işçi sınıfının sendikal mücadelesi yeni bir sürece evrilmektedir.

İşçi sınıfının sendikal örgütleri bu kararı önlerine yatırıp gerekli önlemleri şimdiden almak için üyelerini yeni sürece hazırlamalı, işçi sınıfının sendikal dayanışmasını güçlendirmek için sendikalar arası işbirliğini güçlendirmelidir.

Yasalardaki hakları iktidar eliyle gasp edilen, emekçiler için çıkış yolu birlikte mücadeleden ve yasaları yeniden hayatın içinde yazmaktan geçiyor.

 

 

11 Tem 2019
paylaş