Üsler, ikili anlaşmalar

Mayıs / 1976

Demirel hükümeti, Sancarlar, militarist klik; Amerikan emperyalizmine, NATO’ya yeni ödünler verdi. Vaşington’da yeni bir ikili anlaşma bağlandı. Bu anlaşmayı gerici, NATO’cu çevreler hemen alkışladılar. Bu çevreler, ülkemizin egemenlik haklarını, topraklarını Amerikan emperyalizmine yılda 250 milyon dolara kiraladılar. Bu uğurda olağanüstü bir çaba gösterdiler.

Yeni anlaşma, bölgemizde soğuk harbi körükleyicidir. Halkımızın varlığını tehdit eden yeni harp ocakları kurulmasını “yasallaştırıcıdır.” İşte bu ve diğer nedenlerle Türk-Amerikan ikili anlaşması, Helsinki Sonuç Belgesi İlkeleri’ne taban tabana aykırıdır. Bölgemizde barış ve güvenliği baltalayıcıdır.

İşbirlikçi burjuvazi, memlekette çalışan işçi sınıfının savaşımını, yığınsal kurtuluş direnişi, ileri demokratik hareketi frenlemek, dizginlemek için kölelik anlaşmasına sarılıyor. Demirel hükümeti anlaşmanın tümünü açıklamadı. Halktan, kamuoyundan korkuyor. O, üslere, ikili anlaşmalara, NATO’lara, yabancı köleliğe karşı direnen halkımıza, bütün ilerici güçlere harp açmıştır. TKP’nin yıllar önce öne sürdüğü savaş belgilerini, savaş çağrılarını bugün alanlarda, Ankara’nın göbeğinde gösteri yürüyüşü yapan 10 binlerce ağız birden gür sesle haykırıyor. Anti-emperyalist savaşa katılan yığınlar, bu belgileri benimsiyor. Bu topraklar için toprağa düşen yiğit devrimcilerin kurtuluş, özgürlük, insanca yaşam davası hızla gelişiyor.

Üslerin sökülmesi, NATO’dan çıkılması, ikili anlaşmaların yırtılması uğrundaki savaş giderek güçlenecektir. TKP MK’nin 9 Nisan tarihli çağrısında belirtildiği gibi, bu savaşta bütün ilerici, yurtsever güçlerin eylem birliği, faşist tırmanışa karşı direnişi kaçınılmaz bir zorunluktur. Gerici-faşist karması hükümet alaşağı edilecektir. İleri demokratik bir düzen kurulacaktır. Anadolu toprakları yabancı-saldırı üslerinden arınacaktır. Bölgemizde barış ve güvenlik sağlanacaktır. Halkımız özgür ve korkusuz yaşayacaktır.

29 Haz 2019
paylaş