NATO’ya paydos!

Mart / 1974

Ortak hükümetin ilk sözü: “NATO’ya, anlaşmalara bağlı kalacağız” oldu. Başbakanın Brüksel’e gideceği, “NATO törenlerine katılacağı” açıklandı. Türkiye’nin NATO boyunduruğuna koşulduğunun 22. yılı radyo, televizyon ve basında allandı, pullandı. Geçici bütçede NATO harcamaları başa alındı.

NATO’culuk memleketi yedi, bitirdi. Yerli, yabancı tekeller vurgunlar vurdu. Halk yığınlarının yaşamı bir cehennem oldu. Süregen bunalımın ana kaynaklarından biri bu NATO politikasıdır. Türkiye hükümetleri, 22 yılda, NATO’ya 200 milyar lira harcadılar. Halkın omuzlarına bir o kadar da borç yük-lediler. Kore dağlarında binlerce Mehmetçiği harcadılar. Bu hükümetler orduyu kaç kez halkın üzerine sürdüler. Cuntacı generaller, ordu birlikleriyle kaç kez İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentleri bastılar. NATO komutasına verilen ordu içerde, halka karşı böyle kullanıldı.

Emperyalizmin en gerici grupları, “soğuk harp” havasını körüklemekten geri durmadılar. Bunlar, “Sovyet tehlikesi” masalını sürdürdüler. Türkiye’de NATO’cular, demokrasi ve ulusal bağımsızlık düşmanları, bu Amerikan sakızını Göbels’in ağzıyla çiğniyorlar. Ama bu silâh artık geri tepiyor. Son seçimler bunu gösterdi. İşçilerin, yığınların gitgide yoğunlaşan çıkışlarında: Af, ekmek, özgürlük, demokrasi, ulusal bağımsızlık istekleri daha gür bir sesle duyuluyor.

Sovyetler Birliği, sosyalist ülkeler, dünya komünist ve işçi hareketleri, ulusal bağımsızlık direnişleri, Leninci ülkelere da-yanan güçler, ULUSLARARASI gerginliği yumuşatmak, genel bir savaşı önlemek, emperyalistlerin tutuşturdukları harp ocaklarını söndürmek yolunda sürekli, tutarlı bir savaş yürütüyorlar.

Türkiye için NATO en büyük tehlikedir. NATO emperyalistlerin saldırganlık örgütüdür. Barışa, ulusal bağımsızlık hareketlerine, demokratik düzenlere karşıdır. Türkiye halkı, işçisi, köylüsü, bütün ilerici güçler NATO’ya, Amerikan köleliğine karşı direniyor. TKP, bu halk direnişinde, ön sıralarda yer alıyor.

TKP, NATO’ya karşı savaşı, toprakları-mızdaki saldırı üslerinin kaldırılması isteğini, kölelik anlaşmalarının bozul-masını savaş programına köşe taşı yap-mıştır. Halkımızın kesin sözü: NATO’ya paydos!

10 Şub 2019
paylaş