Nâzım diyor ki 10

23.3.1963 N.H.

Beşinci yıldönümümüz
Bizim Radyo’nun Beşinci Yıldönümü hepimize kutlu olsun

Bizim Radyo beşini bitirip altısına basmak üzere, Bizim Radyo, milletimizin, halkımızın dilidir: Hakkın, hakikatin dili. Bu dil, ateş bir kılıçtır, iç ve dış düşmanlarımızın başına indi ve inecektir. Milletimiz, halkımız, ne Ankara, ne İstanbul, ne İzmir, ne Erzurum radyolarının diliyle konuşuyor, halkımızın, milletimizin konuştuğu dil Bizim Radyo’nun dilidir.

Bizim Radyo, halkımızın, milletimizin kulağıdır. Hak ve hakikatin kulağı. İç ve dış düşmanlarımızın en gizli kapaklı kıpırtısını ilk önce o duyup işitti, işitiyor ve işitecektir. Köylümüzün, işçimizin, zanaatkârlarımızın, aydınlarımızın, yurtsever subay ve erlerimizin ve bütün yurtseverlerimizin hak, hakikat, hürriyet ve milli bağımsızlık, milli şeref için yaptığı ve yapacağı kavgaların ilk uğultularını Bizim Radyo’nun kulağı işitti, işitiyor ve işitecektir ilk önce.

Bizim Radyo, milletimizin, halkımızın gören gözüdür: Hakkın, hakikatin gözü. İç ve dış düşmanlarımızın en karanlık gecelerde kurduğu tuzakları ilk önce o gördü, görüyor ve görecektir. Milletimiz, halkımız, memleketi ve dünyayı, ne Ankara, ne İstanbul, ne İzmir, ne Erzurum radyolarının gözleriyle görür; halkımızın, milletimizin, en kimsesiz köylerimizden en kalabalık şehirlerimize kadar yurdun her karış toprağında olup bitenleri gören gözü, Bizim Radyo’nun gözüdür.

Bizim Radyo beş yıldır, ay yıldızlı bir al sancak gibi dalgalanıyor, dalgalanacak hak ve hakikat, hürriyet, sosyal adalet, demokrasi, kayıtsız şartsız milli bağımsızlık savaşlarımızın başında.

Menderes’in en korktuğu, en nefret ettiği ses Bizim Radyo’nun sesiydi, faşistlerin en korktuğu, en nefret ettiği ses Bizim Radyo’nun sesidir. Milletimizin, halkımızın kanını, canını, alın terini sömürenlerin, emperyalist sermaye uşağı para babalarının, toprak beylerinin, çiftlik ağalarının ilk ağızda boğmak istedikleri ses Bizim Radyo’nun sesidir. Başta Amerikan emperyalistleri olmak üzere, bütün emperyalistlerin, bütün harp kundakçılarının ilk ağızda susturmaya yeltendikleri ses Bizim Radyo’nun sesi.

Bizim Radyo bizi, demokrasi, sosyal adalet ve milli bağımsızlık için savaşa, milli birliğe çağırdı, çağırıyor ve çağıracaktır. Toprak reformu için, köylüye parasız toprak ve tarım araçları dağıtılması için en güçlü sesi kim yükseltti? Bizim Radyo… İşçi sınıfının bütün haklarının kayıtsız şartsız tanınması için en gür sesle kim haykırdı? Bizim Radyo… Esnafın, küçük tüccarın, memurun, aydının, milli sanayicinin haklarını kim büyük sesiyle savundu? Bizim Radyo… Hayat pahalılığına, meslek darlığına, ilaçsızlığa, açlığa karşı kim ilk önce yükseltti sesini? Bizim Radyo… İşçi sınıfının birliği, işçi-köylü kardeşliğinin gerçekleşmesi için ön safta haykıran hangi sestir? Bizim Radyo’nun sesi! Bu ses yalnız haykırmakla kalmadı, bu kulak yalnız işitmekle, bu göz yalnız görmekle kalmadı; demokrasinin, sosyal adaletin, tam milli bağımsızlığın hangi yollarla gerçekleşebileceğini de söyledi, gösterdi; söylüyor, gösteriyor ve söyleyip gösterecektir. Türk halkının vicdanı, hasretlerinin aynası, savaşlarının bayrağı olan Bizim Radyo, bir atom savaşında, Amerikan emperyalizminin kara gözleri için memleketin yanıp kül olmaması uğrunda da omuzlarına düşen görevi, kutsal ödevi yaptı ve yapacaktır. Bizim Radyo’nun sesi bundan beş yıl önce: bütün yurtseverleri, demokrasi, sosyal adalet, tam milli bağımsızlık ve dünya barışı için milli birliğe çağırdı. Bugün yine aynı savaşa çağırıyor. Bizim Radyo beş yıllık çalışmasının hesabını milletimizin önünde açık alınla veriyor. Bu hesap halkımızın beş yıllık savaşlarının da muhasebesidir.

Bizim Radyo’nun beşinci yıldönümü hepimize kutlu olsun.

28 Eki 2016
paylaş