Nâzım diyor ki 1

Birinci Yorum (ABD'ye Dair)

11 Ağustos 1959

Laos'ta olup bitenlerin içyüzü

Tıpkı bizdeki, Türkiye'deki gibi demek mümkün mü?

Amerikan emperyalizminin dolarları, yurt hainlerini satın almağa yarar. Amerikan emperyalizminin bayrağı hangi bayrağın yanında dalgalanırsa, o memleketin milli şerefi, milli bağımsızlığı çiğnenmiş demektir. Amerikan emperyalizmi milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin serbestçe seçmelerine dayanamaz. Amerikan emperyalizminin bütün küçük milletlere yüklemek istediği tek bir kader vardır: Amerikan sömürgesi olmak.

Hangi geri kalmış millet Amerika'nın savaş üssü olmak istemezse, Amerikan emperyalizmi onu, satın aldığı yerli millet hainlerine dayanarak, kanla, ölümle yola getirmek ister.

Amerikan emperyalizminin, bu leşle beslenen akbabanın yırtıcılığını, yani avlarının üstüne saldırdığını bildiren haberlerle doludur her gün gazeteler.

İşte son kurban Laos.

Laos'ta Amerikalıların uşaklığını eden Sananikone hükümeti, efendilerinin emriyle, memlekette iç savaşı tutuşturdu. Hain Laos hükümetinin Amerikan silahlarıyla donatılmış kuvvetleri Laos yurtseverlerinin üstüne saldırdı. Köyler yakıldı. Katliamlar yapıldı. Barıştan, millî bağımsızlıktan yana olan Laos yurttaşları tevkif edildi, en korkunç işkencelerle öldürüldü.

(...)

Laos ordusunun ve hükümetin kilit noktaları Amerikalıların elindedir. Tıpkı bizde Türkiye'de olduğu gibi. Kamboç basınının verdiği haberlere göre, Laos'ta yalnız Milli Savunma Bakanlığında ve Milli Emniyette, 350 Amerikalı sözde uzman çalışmakta, daha doğrusu, ferman okumaktadır. Tıpkı bizdeki, Türkiye'deki gibi. Yalnız bizde bu sözde uzmanların sayısı çok daha yüksektir.

Laos'ta halk açlıktan kırılırken, Amerikalılar askerî yollar, hava üsleri açmakla meşgul. Tıpkı bizdeki, Türkiye'deki gibi. Yalnız bizde atom rampaları da kurdular.

Laos'ta yurtseverlere, satılmış Laos hükümetinin ve Amerikalıların cinayetlerine karşı elde silah karşı koymak, canlarını, mallarını, millli bağımsızlıklarını korumak ve kurtarmak için çarpışmak kaldı. Tıpkı bizdeki, Türkiye'deki gibi... diyemeyeceğim henüz...

Ama bizde de, Türkiye'de, açlığa, sefalete, polis, jandarma baskısına, Amerikan emperyalizmine ve onun Menderesler soyundan ajanlarına karşı yurtseverlerin Millî Kurtuluş Komitelerinde birleşerek ve mübarek Türkiye halkına dayanarak ayaklanması yakındır.

10 Haz 2016
paylaş