Nâzım diyor ki 4

29.6.1959

Cezmi Sakarya’nın İdris Dağlıca’ya Cevabı
Kara Kuvvet Yeşil Sancak No.5

Sayın Dinleyiciler;
İdris Dağlıca’nın “Kara Kuvvet Yeşil Sancak” konusu üstüne yazıp da yayınladığımız mektubuna, dinleyicilerimizden Cezmi Sakarya karşılık veriyor. Cezmi Sakarya’nın bu karşılığını olduğu gibi yayınlıyoruz. Sakarya söze şöyle başlıyor:

Bizim Radyo’nun yayınlarını sevgiyle dinliyorum. Millî bağımsızlığımızı kazanmak için dövüşen Tek Cephenin çeşitli çevrelerden gelmiş yurtseverlerine söz veren bu yayınları halkımız, hele aralarında yaşadığım işçilerimiz büyük bir ilgiyle takip ediyor.

İdris Dağlıca’nın “Kara Kuvvet Yeşil Sancak” konusu üstüne yazıp da bu ayın 26’sında yayınladığınız mektubuna, bir Türk komünisti olarak, karşılık veriyorum.

Dağlıca, mektubunun sonunda, Atatürkçü milliyetçilerle Türk komünistlerini, yeşil sancağı parçalamak için el ele vermeğe çağırıyordu. Biz Türk komünistleri bu çağrıya: “Elimiz elinizdedir” diye karşılık veriyoruz. Dağlıca, Türk komünistlerinin yurtseverliklerinden şüphe etmediğini söylüyor ve: “Ben otuz beş yıldır Türk komünistlerinin gazetelere aksedebilen faaliyetlerini, fırsat buldukça resmen çıkarmış oldukları kitapları, mecmuaları takip ederim” diyor. Müslüman olduğunu, müslümanlıkta yalancılığın büyük günah sayıldığını da sözlerine katıyor. “Ben yalan söyleyemem” diyen İdris Dağlıca, “bu memleketin komünistleri irticaya karşı yapılan mücadelenin daima ön saflarında bulunmuştur” diye yazıyor.

Ben, kendi payıma, her Atatürkçü milliyetçiden, yani emperyalizmin düşmanı olan ve milli bağımsızlığımızı yeniden kazanmak için dövüşen her gerçek Türk milliyetçisinden bize, Türk komünistlerine karşı aynı dürüstlüğün şahidiyim. Bunu, hepsi, İdris Dağlıca gibi apaçık söyleyemiyor, yahut yazamıyorsa sebebini polis teröründe, emperyalizme satılmış gazete ve dergi patronlarında aramalıyız.

Türkiye Komünist Partisi kurulduğu günden beri, yani aşağı yukarı kırk yıldır, bazen tek başına ve şehitler vererek kara kuvvetin karşısına çıkmıştır.

Türk komünistleri hiç kimsenin dinini, imanını, vicdanını zorlamaz, ama dindarlıkla yobazlığın aynı şey olmadığını da pek iyi bilir. Türk komünistlerine göre yeşil sancakları ve yobazlarıyla kara kuvvet, emperyalizmin beşinci koludur. Bu beşinci kolun baş komutanı Adnan Menderestir. Ama, iktidara geçerse İsmet Paşanın da kara kuvveti kullanmak isteyeceğinden; bugün camilerde Menderesin ömrüne dua eden yobazların o zaman İsmetin ömrüne dua edeceklerinden şüphemiz yoktur. Çünkü millî bağımsızlığını yeniden kazanmak, Amerikan emperyalizminin pençesinden kurtulmak için Türk milletinin yaptığı mücadeleyi İsmet de baltalamaktadır.

Gerek Demokrat, gerek Halk, gerekse Millet Partisinde hele bunların alt teşkilatlarında namuslu ve yurtever bir çok yurttaşımız var. Biz Türk komünistleri onları da bizimle ve Atatürkçü milliyetçilerle birlikte birlikte kara kuvvete, yeşil sancağa karşı savaşa çağırıyoruz. Bu savaş açlığa, işsizliğe, pahalılığa karşı savaşın ve bütün felaketlerimizin asıl sebebi olan millî esirliğimize karşı savaşın bir parçasıdır.

Cezmi Sakarya

21 Tem 2016
paylaş