Emeklilerin toplu sözleşmeli sendika hakkı ve Millet İttifakı üzerine

17 Mar 2023

Millet İttifakını oluşturan siyasi partiler tarafından hazırlanarak 28 Kasım 2022 tarihinde kamuoyuna açıklanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği paketinde emeklilerin sendika ve toplu sözleşme hakkına ilişkin herhangi bir düzenlemeye ve taahhüde yer verilmemiştir.

Söz konusu Anayasa değişikliği önerilerinde; Anayasa’nın 49. Maddesinde yer alan “Çalışma hakkı ve ödevi” tanımlamasındaki “ödev” kelimesinin çıkarılarak yerine “hürriyet” kelimesinin eklenmesi suretiyle 49. Maddenin “Çalışma hakkı ve hürriyeti” olarak değiştirilmesi önerilmiştir. Bu olumlu bir öneridir.

Ancak, Anayasa değişikliği önerilerinde 49. Maddeden 56. Maddeye atlanarak; Sendika Kurma Hakkını tanımlayan 51. Madde ile Toplu Sözleşme Hakkını tanımlayan 53. maddelerde herhangi bir değişiklik önerisine yer verilmemiştir.

Millet İttifakını oluşturan siyasi partiler tarafından hazırlanan ve 30 Ocak 2023 tarihinde kamuoyuna açıklanan Ortak Politikalar Mutabakat Metninde ise; “Temel Hak ve Hürriyetler”, “Sosyal Güvenlik” ve “Çalışma Hayatı” başlıkları altında emeklilerle, çalışanlarla ve sendikal alanla ilgili bazı olumlu vaatler bulunmakla birlikte; Emeklilerin Sendika Kurma ve Toplu Sözleşme Hakkı ile ilgili Anayasal ve yasal düzenleme yapılacağına dair herhangi bir taahhüde yer verilmemiştir.

Yazının devamı için tıklayınız.

paylaş