Emekliler vakit doldu diyor

19 Oca 2023

2021Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi dört gün süren stand çalışmasını tamamladı. Çalışmada, emeklilere insanca yaşama yetecek düzeyde maaş için imza kampanyasına katılma ve 2021 Tüm Emekliler Sendikasına üye ol çağrıları sesli ve yazılı olarak  yapıldı.

Mersin'liler dört günlük kampanyaya binlerce imzayla ve yüzlerce üyelikle büyük destek verdiler. Sendika üyesi emekliler bu onurlu mücadelede yer alışlarının sadece kendilerini değil, çocuklarını ve torunlarını da aydınlığa, refaha ulaştırmak için olduğunu söylediler.

Mersin şube başkanı Hüseyin Kurt, Mersin'lilerin kampanyaya verdiği desteğin gelecek günler için umut verdiğini, emeklileri, çalışanları, çocuklarımızı, torunlarımızı, esnafı kısaca bütün halkı sefalete iten bu sistemi değiştirmek için güçlü bir iradenin filizlenmekte olduğunu söyledi. Emeklilerin reel kayıplarını gidermek için toplu sözleşmeli birleşik güçlü sendika hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini ekledi.

Aşağıda bildirinin geniş bir özetini sunuyoruz.
"Siyasal iktidarın bütçeyi nasıl yaptığı onun aynasıdır, emekçiye, emekliye, öğrenciye, eğitime ne kadar; tefeciye, rantçıya ne kadar pay ayırıyor diye bakılır. Baktık ve gördük ki emekli maaşlarına sadece  yüzde otuz artış uygun görülmüş. En düşük emekli maaşı hazine katkısıyla 5500 liraya ulaşmış. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz, çarşıdan pazardan, kiradan, faturalardan habersiz misiniz? 20 yıllık iktidarınızın sonunda emeklilere bu sefalet ücretini nasıl layık görürsünüz?

2002 yılı Aralık ayında en düşük işçi emeklisi aylığı 257 lirayken asgari ücret 184 liraydı. Yani emekli aylığı asgari ücretten yüzde 40 fazlaydı. Bugüne uyarlarsak devlet desteğiyle 5 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 8 bin 500 liralık asgari ücretin yüzde 40 fazlası olan 11 bin 900 lira olması gerekirdi.

Lokmamızın yarıdan fazlasını yok ettiniz. Yoksulluğu yolsuzluğu yasakları ortadan kaldıracağım diye oy toplayıp, iktidarınızda tam tersini yaptınız.Üstelik de bu yoksulluğu kaderimiz gibi kabullenmemizi istiyorsunuz.Bizden aldıklarınızı, yani siz iktidara gelmeden önceki maaşımızın bugünkü karşılığını istiyoruz.

Gerçekler ortada
Emeklilerden ve bütün emekçilerden fedakârlık istiyorsunuz, bir avuç tekelin, şirketin lehine fedakârlık yapmayacağız. Ülkemiz yeteri kadar zengin, olanağı bol. Biz yüzde 99'uz. Servet ve para bizim dışımızda kalan yüzde 1'in elinde. Dolar milyarderlerinden ve milyonerlerinden bir defalık servet vergisi alsanız bile ülkemiz düze çıkar. Hiçbir iktidar, ekonominin düze çıkması için emekçinin emeklinin çiftçinin üretenin esnafın sağlıkçının eğitimcinin yoksulluğa razı olacağını beklemesin.

Çözüm
Emeklilerin yaşamdan süzülmüş bilgeliğiyle iktidardan gidene ve gelecek olana diyoruz ki:Biz gerçek bir “ekonomik kurtuluş savaşı” istiyoruz. İşsizliği ve pahalılığı ortadan kaldırmak için devlet öncülüğünde planlı büyük bir kalkınma hamlesini başlatarak kamucu ekonomiye geçmekten başka çaremiz yok.

Desteğimiz halkımızın refahı ve vatanımızın birliği bütünlüğü için, temelleri cumhuriyetle atılan ulusal ekonomi anlayışını benimseyenleredir. Sınırsız özelleştirmelerle talan edilen kamu varlıklarını, fabrikaları, çiftlikleri, işletmeleri tekrar kurup çocuklarımıza ve torunlarımıza istihdam olanağı sağlayanadır. İşsizlikten bunalan gençlerimizi Avrupa ve diğer ülkelere göçmen olmaktan kurtaranadır.
Desteğimiz emeklilere toplu sözleşmeli sendika, herkese insanca, onurlu, huzurlu ve mutlu bir yaşam, çocuklarımıza ve torunlarımıza sosyal güvenlik hakkı ve güvenli bir geleceği programının en başına yazana olacaktır.

Taleplerimiz:
-En düşük emekli maaşı en az asgari ücret seviyesinin üstüne yükseltilmelidir.

- İntibak yasası derhal çıkarılmalıdır.

- Tüm emeklilere orantılı ve insanca yaşama yetecek seyyanen zam derhal yapılmalıdır.

- Yılda birer maaş tutarında 4 kez ikramiye verilmelidir.

- Sendikal haklar önündeki engeller kaldırılarak statü yasası çıkarılmalıdır .

- SGK ve Özel Sosyal Güvenlik Sandıkları tek çatı altında toplanmalı ve Kurumlar arasında maaş eşitsizliği giderilmelidir.

- Emekli yurttaşlara sunulan sağlık hizmeti karşılığında emekli maaşlarından yapılan tüm kesintiler kaldırılmalıdır.

- Toplu taşıma araçlarında ülkenin her yanında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlanmalıdır.

 

Yaşasın İnsanca Yaşam Mücadelemiz!
Tüm Emekliler Birleşin!
Yaşasın 2021 Tüm Emekli-Sen!