Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı

02 Oca 2023
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili kararı hukuka uygun buldu. Alınan kararın ardından Türkiye, resmen sözleşmeden çekilmiş oldu.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Kurul, oy çokluğuyla sözleşmeden çıkılmasının hukuka aykırı olduğuna dair itirazların "reddine" karar verdi.
Sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddederek Danıştay 10. Dairesi’nin kararını onadı.
İDDK'nın sözleşmeden çekilme kararını hukuka uygun bulmasıyla Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış oldu.
Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmiş; kadın örgütleri ve siyasi partiler, bu kararın iptal edilmesi için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 10. Daire’de, İstanbul Sözleşmesi’nin feshini hukuka uygun bulmuş ve davanın reddine karar vermişti.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 10. Daire’nin kararına yapılan temyiz başvurularını bugün oyçokluğuyla reddetti. Kurul, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali istemiyle açılan davada verilen ret kararını onadı. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacak.

İlk imzacı Türkiye idi
11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye’ydi.