Okuldan kaçış

11 Eyl 2022
Okuldan kaçış

MEB’in 2021-2022 örgün eğitim istatistikleri okullardan kaçışı net bir şekilde gösterdi. İlkokullardaki okullaşma oranları düşmeye devam ederken, açık öğretimdeki öğrenci sayısı 157 bin arttı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) örgün eğitim istatistiklerini açıkladı. Örgün eğitimde okuyan öğrenci sayısı azalırken, açık öğretimdeki öğrenci sayısı ise arttı. İlkokul, ortaokul ve lisedeki okul sayıları da istatistiklerdeki dikkat çeken diğer bir unsur oldu. AKP iktidarının sürekli özendirdiği imam hatip okullarının hem lisede hem ortaokulda sayıları artmasına rağmen öğrencisi sayısı her iki kademede de azaldı. Ayrıca ilkokullardaki okullaşma oranları da gerilemeye devam etti.

Özel artarken devlet kapatıyor
BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, ilkokullarda 24 bin 576 olan okul sayısı bir yıl içinde 57 azaldı. 2021-2022’de okul sayısı 24 bin 519 oldu. Ortaokulda ise 19 bin 25 olan okul sayısı 18 bin 936’ya geriledi. Lise düzeyinde ise okul sayısı 12 bin 972’den 12 bin 804’e düştü. Öte yandan okul sayılarındaki düşüş en çok devlet okullarında oldu. Özel okulların sayısı artarken devlet okullarının sayısının azalması oldukça dikkat çekti. En dikkat çekici bölümlerden biri de pandemi sonrası okul bırakmaların artacağını vurgulayan eğitim uzmanlarını doğruladı. 2020-2021’de 1 milyon 580 bin 764 olan açık öğretimdeki öğrenci sayısı geçen yıl 157 bin artarak 1 milyon 738 bin 198 oldu. Açık öğretim ortaokulunda okuyan öğrenci sayısı 128 binden 171 bine yükselirken açık öğretim lisesinde okuyan öğrenci sayısı ise 1 milyon 452 binden 1 milyon 566 bine yükseldi.

Yüz binlik fark
AKP’nin sürekli özendirerek velileri yönlendirmek istediği imam hatip okullarının sayısında yine artış oldu. Ortaokulların sayısı 3 bin 427’den 3 bin 451’e yükselirken liselerin sayısı ise 1673’ten 1694’e çıktı. Öğrenci sayısındaysa gerileme yaşandı. Ortaokulda öğrenci sayısı 714 binden 710 bine düşerken, lisede 667 binden 617 bine geriledi. İmam hatip öğrencilerinin sayısında liseyle ortaokul arasında neredeyse yüz binlik fark oluştu.
Pansiyonlu okullarda da imam hatiplere verilen öncelik dikkat çekti. Ortaöğretimde toplam lise sayısının yüzde 13'ü imam hatiplerden oluşurken pansiyonlu okulların ise yaklaşık yüzde 32'si imam hatiplere ayrıldı. Geçen yıla göre ise pansiyonlu imam hatiplerin sayısı 6 artarken kapasite de 139,9 binden 141,3 bine yükseldi. Bütün liselerin yüzde 26'sına denk gelen Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerin ise sadece yüzde 33'ünde birinde pansiyon bulunuyor.

Okullaşma oranı düşüyor
Son dönemde her yıl daha da geriye giden okullaşma oranında da düşüş yaşandı. Net okullaşma oranı ilkokulda 93,23’ten 93,16’ya geriledi. Böylece ilkokulda 2012-2013’te 98,86 olan okullaşma oranı tam 5,7 puan düşmüş oldu. Ortaokuldaki okullaşma oranları ise yükselmesine rağmen 2019-2020’nin çok altında kaldı. 2019-2020’de 95,9 olan ortaokul okullaşma oranı 2021-2022’de 89,8’e geriledi. Aradaki fark tam 6,1 puan oldu. Ortaöğretimde ise okullaşma oranı 89,6 oldu. Zorunlu eğitim 12 yıla çıkmasına rağmen hem ortaokulda hem de lisede okullaşma oranını hâlâ 90’ın altında kalması ise dikkat çekti.

MEB yönlendiriyor
AKP’nin eğitim politikalarının çöktüğünü ifade eden Eğitim Uzmanı Ali Taştan şunları aktardı: “Çocuklarımız açıköğretime yönlendirilmiş, örgün eğitimden koparılmıştır. 2012’den buyana okullaşma oranları düşmeye devam ediyor. Zorunlu eğitim kapsamında 10 öğrenciden biri okul dışında kaldı. Okullaşamama eğitim sistemimizin en önemli sorunu oldu. Ayrıca MEB’in imam hatip projesi velilerden karşılık bulamadı. Yapılan tüm ayrıcalıklara rağmen imam hatiplerin öğrenci sayısı azaldı. İmam hatip ortaokul ve liselerinde derslik başına düşen öğrenci ile diğer okullar karşılaştırıldığında normal okulların çok daha kalabalık olduğu ortaya çıktı. Bu eşitsizliğe derhal son verilmeli, okul türleri yeniden düzenlenmelidir.”
4+4+4'ün uygulanmaya başlaması ile açık liselerin öğrenci sayısının armaya başladığını ifade eden Taştan “Özellikle ortaöğretim düzeyinde öğrenciler sınava hazırlanmak için açık liselere geçiş yapmaya başladı. MEB’in politikaları açık liseye yönlendirdi. Zorunlu eğitim yaş çağındaki çocuklarımızın açık liseye geçişleri Ya saklanmalıdır. Öğrencilerimizi okulda tutması gereken MEB bununla ilgili hiçbir tedbir almadı. Aksine açık liseleri teşvik etti. Açıköğretim okullarındaki öğrencileri düştüğümüzde okullaşmanın daha aşağılara indiği görülüyor” dedi.

Barınma sorunu görmezden gelindi
MEB ayrıca KYK yurt kapasitelerini de açıkladı. Yüz binlerce öğrenci barınma sorunu yaşamasına rağmen yurtların kapasitesi 695 bin 834’ten sadece 759 bine yükseltildi. YÖK verilerine göre geçen yıl dahi örgün eğitimde 3 milyon 366 bin 791 lisans ve önlisans öğrencisi bulunuyordu. Geçen seneki sayıya göre bile 4,4 örgün eğitim öğrencisinden sadece biri yurtlarda barınabilecek. Bu sayı büyük kentlerde çok daha fazla. Örneğin İstanbul’da geçen yıl önlisans ve lisans okuyan öğrenci sayısı tam 682 bin 42’ydi. Kentteki yurtların kapasitesi ise sadece 29 bin 794. 22,8 öğrenciden sadece biri KYK yurtlarında barınabilecek. İzmir’de 8,6 öğrenciden yalnızca birine, Ankara’da ise 8,1 öğrenciden birine yurt düşüyor.

paylaş