MEB’den özel okullara kıyak

03 Ağu 2022
MEB’den özel okullara kıyak

Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı yönetmelik dokunuşuyla özel okulların öğrenci kapasitesini yüzde 25’e kadar artırdı. Sınıflar daha kalabalık olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı yönetmelikle, özel okullarda sınıf mevcutları sınırını değiştirdi. Eski yönetmelikte fen ve sosyal bilimler liselerinde 26, mesleki ve teknik liselerde 24 olan üst sınır 30’a çıkartıldı.
Böylece özel mesleki ve teknik liselerde kapasite yüzde 25, özel fen ve sosyal bilimler liselerinde kapasite yüzde 13.3 arttırılmış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik şöyle:
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Madde 1-20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz.”
Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3-Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

2012’deki yönetmelik şöyleydi:
Madde 48 – (1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, ilköğretimde 30, fen ve sosyal bilimler liselerinde 26, meslekî ve teknik liselerde 24, diğer ortaöğretim kurumlarında 30 dan fazla olamaz.

paylaş