Asgari ücret yeniden belirlensin!

17 Haz 2022
Asgari ücret yeniden belirlensin!

Tekgıda-İş “Asgari ücretin acilen yeniden belirlenmesi için Genel Başkan Mustafa Türkel imzalı yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Emek örgütleri olarak, üyelerimiz kadar tüm ücretli çalışanların da hakları ve menfaatleri adına sorumluluk taşıyor ve geleceğimizden kaygı duyuyoruz. Asgari ücret, hükümet tarafından seçim vaadi olarak kullanılamayacak kadar hayatidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayını beklemeden toplanmalı ve 1 Temmuz için yeni bir ücret belirlenmelidir!” denildi.

Sefalet ücreti oldu
Ülkemizde milyonlarca çalışanın geçim ücreti haline gelen asgari ücret, gün geçtikçe derinleşen ekonomik krizden dolayı düşen alım gücü sebebiyle bir kere daha sefalet ücreti haline gelmiştir. Bugün alınan ürünün yarın aynı fiyata alınamadığı ağır bir krizi yaşıyoruz. Biz emek örgütleri olarak, üyelerimiz kadar tüm ücretli çalışanların da hakları ve menfaatleri adına sorumluluk taşıyor ve geleceğimizden kaygı duyuyoruz. Bu kaygılarımızın acilen giderilmesi ve ekonominin yeniden güvenli bir rotaya oturtulması için sınıf örgütü olarak hükümeti ve tüm sorumluları uyarma görevimizi yerine getiriyoruz.

Bu çöküşü durdurun!
Pandemiyle birlikte ağırlığı hissedilmeye başlayan krizin derinliği ne kadar az gösterilmeye çalışılsa da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarında bile derinliğin boyutu gizlenemiyor. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre; Yıllık Tüketici Enflasyonu (TÜFE), %73,50, Üretici Enflasyonu (ÜFE) ise %132,16’dır. Bağımsız kurumların yaptığı araştırmada ise bu rakamlar TÜFE’de yıllık %160,76 olarak belirlenmiştir. Uzmanlar, Üretici fiyatlarında yaşanan artışın önümüzdeki aylarda Tüketici Fiyatlarının daha da artmasına yani yoksullaşmanın giderek daha da hızlanmasına ve derinleşmesine sebep olacağına işaret ediyorlar.
Ülkemiz bir yandan ekonomik krizle boğuşurken diğer taraftan da seçim atmosferine girmektedir. Asgari ücret, hükümet tarafından seçim vaadi olarak kullanılamayacak kadar hayatidir.
Türk parasının döviz karşısında hızla değer kaybetmesi, dışa bağımlı üretimden dolayı alım gücünü düşürmekte, krizi derinleştirmektedir. Hükümetin krize karşı uyguladığı politikalar ekonomistler tarafından sert bir dille eleştirilse de maalesef ki idareciler tarafından ciddiye alınmamaktadır. Yerli kaynaklara dayalı üretimin esas alındığı, gelirlerde ve vergide adaletin sağlandığı, köklü ve gerçekçi çözümlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Seçime endeksli politikalar bir an önce terk edilerek, ekonomide toparlanma süreci başlatılmalıdır.

Komisyon acil toplansın
Yoksulluğun giderek arttığı ve asgari ücretle geçinenlerin sayısı dikkate alındığında, asgari ücrette yeni bir düzenleme ve artışın kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Asgari ücret 2016 yılına kadar 6’şar aylık dönemlerde artırılmaktaydı. 2016 sonrası yılda bir defa yapılan artışlar alım gücünde yaşanan hızlı düşüler karşısında artık ihtiyacı karşılayamamaktadır. Tekgıda-İş Sendikası olarak asgari ücretin yeniden, ivedilikle güncellenmesinin yanında çalışanları enflasyona karşı koruması için artışların yılda bir defa değil, 3’er aylık dönemlerde yapılması gerektiğini savunuyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayını beklemeden toplanmalı ve 1 Temmuz için yeni bir ücret belirlenmelidir!
Buradan işverenlerimize de sesleniyoruz! Çalışanlarınızı enflasyona ezdirmeyin! Toplu İş Sözleşmeli işyerlerinde ek protokollerle sözleşme sürelerini beklemeden yapacağınız ücret artışları hem çalışanlarınızı rahatlatacak hem de iş barışının korunmasını sağlayacaktır. Biz Tekgıda-İş Sendikası olarak örgütlü olduğumuz tüm işyerleri ve işletmelere ücretlerde iyileştirme çağrıları yapıyor ve üyelerimizin ekonomik çıkarlarının korunmasına öncülük ediyoruz.

paylaş