Yoksulluk sınırı 20 bin lira

15 Haz 2022
Yoksulluk sınırı 20 bin lira

    • Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 188 lirayı buldu
    • Yoksulluk sınırı 20 bin liraya yaklaştı
    • Açlık sınırı asgari ücretin %30,6 üzerinde

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi BİSAM, “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Mayıs 2022” dönem raporunu açıkladı.
Rapora göre, Mayıs 2022 Dönemi için; Açlık sınırı: 5.557 TL, Yoksulluk sınırı: 19.220 TL...
TÜİK Mayıs 2022 harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mayıs 2022 için 5 bin 557 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 19 bin 220 lira olarak gerçekleşmiştir.
Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 1.501 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 1.454, 15-18 yaş bir genç için 1.586, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.015 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 5 bin 557 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 19 bin 220 liraya ulaşmaktadır.

Sağlıklı beslenme için en önemli harcama kalemi süt ve süt ürünleri
Günlük harcamalarda Mayıs 2022’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 69.08 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 40.27 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 25.75 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 11 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 14.12 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 3.21, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 6,25 lira harcama yapılması gerekmektedir.

Süt ve süt ürünlerı̇nı̇n sepettekı̇ ağırlığı sürüyor
Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 31.6 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 29.3 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16.8'dir. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 10.7'dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11.52'dir.

Aile bireyine göre harcama gereksinimi
Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gerekinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 188.20 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim 19.30 lira ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.

paylaş