İstanbul Sözleşmesi Danıştay’ta görüşüldü

07 Haz 2022
İstanbul Sözleşmesi Danıştay’ta görüşüldü

Danıştay Savcısı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali tutumunu devam ettirdi
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali için açılan 15 davanın duruşmasına Danıştay 10. Dairesi'nde esastan görüşülmeye devam edildi. Danıştay Savcısı mütalaasını tekrarlayarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptaline karar verilmesini talep etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gecede aldığı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı çıkan kadınlar sözleşmeden vazgeçmeyeceklerini, bugünkü duruşmada tekrar ettiler.
Kadın örgütlerinin yoğun katılım gösterdiği duruşmada, öldürülen kadınların resimleri de yer aldı.

İstanbul Sözleşmesi sokakta yazıldı
Aksaray Barosu adına savunma yapan avukat Şenal Sarıhan, “Denir ki ‘Yasalar sokakta yazılır’. İstanbul Sözleşmesi kadınların kendi yaşamlarına sahip çıkmak için sokaklarda yazdığı yasalardan biridir. Sadece Türkiye kadınlarının değil dünya kadınlarının. Çünkü dünya halen kadın ve erkek eşitliğini sağlayabilmiş durumda değil. Kadınlar her yerde ikinci olmaya devam ediyorlar. Bu yüzden kürsüde tek kadın arkadaşımız oturuyor. Burada yüzlerce kadın otururken kürsüde tek kadın arkadaşımız oturmakta. Bu bizim eşitsizliğimizin açık görüntülerinden biri” diye konuştu.
Sarıhan, “Biz bu 20 yılı sevmiyoruz. Kadınların yanında durmadığı, kadınların insan haklarını daha da genişleterek sunmadığı ve tam tersine aldığı için sevmiyoruz. Aksine kadınlar birbirini seviyor. Kadınlar biliyor ki İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden kazanacaklar. Çünkü hukuk insan haklarından yanadır, insan haklarına dayalıdır” dedi.

Yargıçlardan destek
Yargıçlar Sendikası adına Ömer Faruk Eminağaoğlu: "Yargıçlar olarak bu davada davacıyız. Yargı organları, yargı yetkisini millet adına kullanır. Ancak hukukun, anayasanın üstünlüğünü gözeterek bunu kullanır."

Cumhurbaşkanlığı çekilme kararını savundu
Dava açan kurumların ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Milletlerarası Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal, Cumhurbaşkanlığı kararını savundu.
Topal, sözleşmede çekilme kararıyla şiddetle mücadelenin aksatılmadığını savundu.

Karar sonraya bırakıldı
Danıştay Savcısı Aytaç Kurt, mütalaasını tekrarladı. Kurt, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptaline karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, kararını sonra açıklayacağını söyledi.
Davalar 14 ve 23 Haziran’da görüşülmeye devam edecek.

paylaş