Genç işsizliği yüzde 41

19 May 2022
Genç işsizliği yüzde 41

19 Mayıs’ta gençler ya işsiz ya da asgari ücretli
-    Her dört gençten biri ne eğitimde ne istihdamda!
-    Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 32,4!
-    Türkiye’de genç işsizliği dünya ortalamalarından yüksek!
-    Genç işsizliği AKP Hükümeti döneminde yaklaşık 5 puan arttı!
-    Yükseköğrenim mezunu gençler asgari ücretli!

DİSK-AR, TÜİK’in 2022 1. Çeyrek Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) ile 2021 yıllık verilerini kullanarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel Türkiye’de genç işsizliğine yer verdi.
Bültene göre genç işsizliği AKP döneminde yaklaşık 5 puan arttı, her dört gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 32,4. “Türkiye’de genç işsizliği dünyada ön sıralarda” ifadelerinin yer aldığı bültende yükseköğrenim mezunu gençlerin asgari ücretli çalıştırıldığı vurgulandı. Bültende “İş aramaktan vazgeçen, iş bulmaktan ümidini kesen ve işgücü dışına çıkan gençlerde hem dar hem geniş tanımlı işsizlik oranı artmaya devam ediyor” denildi.
Rapordan özet bulgular şöyle:
-    2,3 milyon genç işsiz!
-    Türkiye’de genç işsizliği dünyada ön sıralarda!
-    Yükseköğrenim mezunu gençler asgari ücretli!

Her 2 genç kadından bir işsiz
TÜİK’in 16 Mayıs 2022’de yayımladığı 1. çeyrek verilerine göre Türkiye’de her iki genç kadından biri işsiz. İş aramaktan vazgeçen, iş bulmaktan ümidini kesen ve işgücü dışına çıkan gençlerde hem dar hem geniş tanımlı işsizlik oranı artmaya devam ediyor. TÜİK 2021 yıllık verilerine göre gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 21,1, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 41’dir. Geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden 20 puan fazla olarak hesaplanmıştır.

Dar tanımlı igenç işsizliği %21,1
Türkiye’de genç işsizliği dünyada ön sıralardadır. AB-27, OECD ve G27 ülke ortalamalarından yüksek durumdadır. Mart 2022 verilerine göre genç işsizliği G7 ülkeleri ortalamasında yüzde 9,1, OECD ortalamasında yüzde 11,1, AB-27 ülkeleri ortalamasında yüzde 14’tür. Türkiye, yüzde 21,1 olan dar tanımlı genç işsizliği ile dünyada ön sıralarda yer almaktadır.

Gençlik asgari ücretle çalışıyor
Türkiye’de yükseköğrenim mezunu gençler asgari ücretlidir. Gençlerin birçoğu iş bulamazken yükseköğrenim mezunu gençlerin giriş ücretleri ise asgari ücret civarında kalmaktadır. Tıp fakültesi mezunları dışında bir fakülteden mezun olan gençlerin çok büyük bir bölümü asgari ücret civarında bir ücretle çalışıyor. Mühendislik fakültesinden mezun gençlerden ücretlerinin asgari ücrete yakın bir ücretle işe başlayanların oranı yüzde 40-50 dolaylarındadır. Sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler mezunlarında bu oran yüzde 60’larda seyretmektedir. En iyi ücretle işe başlayanlar ise İslami bilimlerden mezun gençlerdir. İslami bilimler mezunlarında asgari ücret civarında bir ücretle işe başlayanların oranı yüzde 18’dir.

paylaş