İstanbul Sözleşmesi 11 yaşında!

11 May 2022
İstanbul Sözleşmesi 11 yaşında!

İstanbul Sözleşmesi’nin bugün 11'inci yıl dönümü... 11 Mayıs 2011’de imzalanan Sözleşme, 12 Mart 2012’de Meclis’te onaylandı. Türkiye’nin ‘ilk imzacı’ sıfatıyla imzaladığı sözleşme 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi.
İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kadın örgütlerinin ısrarlı mücadelesiyle 25 maddelik bir yasa olarak çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mart’ta bir gece kararnamesi ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini açıkladı.
6284 sayılı Yasa’ya rağmen AKP iktidarı, kadın cinayetlerini, kadınlara karşı şiddeti engellemeye yönelik mekanizmaları hayata geçirmedi.

Dava süreci
TBMM’de onaylanan uluslararası bir sözleşmenin, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile hukuksuz iptali üzerine Danıştay'da 200’ü aşkın kadın kuruluşu iptal davaları açtı. 28 Nisan'da 73 barodan bine yakın avukat, baroların, kadın örgütlerinin katılımı ile Danıştay’da İstanbul Sözleşmesi’ni savundu.
Duruşmada Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı kararının hukuka aykırı olduğu ve kararın iptal edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Sözleşmeden çekilme kararının iptali talepli açılan 10 davayı birleştirerek 28 Nisan'da duruşma yapan Danıştay 10. Dairesi, aynı konudaki 60'a yakın davayı da 20'şerli gruplar halinde üç ayrı duruşmada ele alacak.
Danıştay 10. Dairesi'nin 7-14 ve 23 Haziran'da yapacağı üç ayrı duruşmanın ardından, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.
Danıştay'da 28 Nisan'da gerçek ve tüzel 10 kişinin açtığı davanın duruşmasında, Danıştay savcısı çekilme kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptalini istemişti.
Danıştay 10. Dairesi, 29 Haziran 2021'de yürütmenin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti, bu karara yapılan itirazın da 18 Kasım 2021'de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddine karar verildi.

paylaş