Kadına şiddet en fazla eşten!

27 Mar 2022
Kadına şiddet en fazla eşten!

TKDF: Şubat'ta aile içi şiddet yüzde 59,8 oranında eşler tarafından uygulandı
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı-Şubat 2022 Raporu’na göre; aile içi şiddet, yüzde 59,8 oranında eşler tarafından uygulandı. Eşleri, yüzde 18,2 oranla diğer aile üyeleri takip etti.
TKDF, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı-Şubat 2022 Raporu’nu yayınladı. Buna göre; 1-28 Şubat arasında TKDF’ye aile içi şiddetle ilgili 383 çağrı geldi. Bunlardan 135'i ‘vaka dosyası’ haline getirildi. 83 aramada hukuki bilgilendirme yapıldı, 51 çağrı ise karakola yönlendirildi.
Rapora göre; çağrıların 51'i İstanbul, 14'ü Ankara, 11'i İzmir, 9'u Aydın'dan. Hattı, hizmete girdiği 15 Ekim 2007’den 1 Mart 2022’e kadar toplam 83 bin 127 kişi aradı. Yardım hattına yurt dışından da ihbarlar geliyor.

Şiddet türleri ayrılamıyor
Şubat ayında hatta gelen çağrılardan yüzde 34,33'ü fiziksel, yüzde 47,76'sı psikolojik, yüzde 9,70'i sosyal, yüzde 3,73'ü cinsel, yüzde 4,78'i ise ekonomik şiddeti ihbar etti.
Gelen ihbarlarda ev içi şiddete maruz kalanların yaşları 6 ile 72 arasında değişiyor. Ev içi şiddet gören her 10 kişiden 9’u kadınlar (%91.3). Geri kalanların çoğunluğu ise %5,8 ile çocuklar. Şiddete maruz kalan erkek oranı ise yüzde 2,9.
İhbar edilen şiddet vakalarının önemli çoğunluğunu psikolojik ve fiziksel şiddet vakaları oluşturuyor. Psikolojik şiddet yüzde 47.76, fiziksel şiddet yüzde 34.44.
İhbar edilen şiddetin yüzde 9,7’si sosyal şiddet, yüzde 4,48’i ekonomik şiddet ve yüzde 3,73’ü cinsel şiddet. Ancak analiz esnasında ayrımı yapılan şiddet türleri gerçek hayatta bu kadar kolay ayrılmamaktadır. Çoğu vakada birden fazla şiddet türü birlikte yer alabilmektedir. Kişiler kavram düzeyinde tarif ederken kendileri için en yakıcı ve derin olanı öne çıkarmaktadır. Aynı zamanda fiziksel şiddet dışındaki şiddet türleri kişiler tarafından kavram olarak bilinmediğinden tarif edilememekte ya da acil bir durum olarak değerlendirilmemektedir.

Şiddet en yakın erkekten
Gelen çağrılara göre; aile içi şiddeti uygulayanların yüzde 59,8'i eşler, yüzde 18,2'si diğer aile bireyleri oldu.
Rapora göre: "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen çağrılar göstermektedir ki kadınlar en çok en yakınlarındaki erkeklerin şiddetine uğramaktadır. Gelen çağrılar, şiddetin en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde kadınların hayatlarını paylaştıkları eşleri ve/veya diğer aile bireylerinden geldiğini göstermektedir. Şubat ayı verilerine göre; eşler yüzde 59,8 oranla ev içi şiddette ihbar edilen en geniş saldırgan grubunu oluşturmaktadır. Eşleri, yüzde 18,2 oranla diğer aile üyeleri takip etmektedir. Aile içerisinde genel olarak baba, ağabey, oğlan çocuk ve kardeşler şiddet uygulayanlar olarak ihbarlarda belirtilmiştir. Bu duruma ek olarak, gelen ihbarlar göstermektedir ki kadınlar, eşleri ve ev içerisindeki birinci derece yakınları dışındaki şahıslar tarafından da şiddete maruz kalmaktadırlar. Arada bir evlilik bağı olmadan da kadınlar, duygusal ilişki içerisinde oldukları ya da duygusal ilişkilerini bitirmek istedikleri erkeklerin şiddetine maruz kalmaktadırlar. İhbarlarda kadınlar, eski erkek arkadaşlarından, eski eşlerinden, mevcut birlikteliklerindeki partnerlerinden şiddet gördüklerini söylemişlerdir."

paylaş