Öğretmenler borç çıkmazında!

24 Kas 2021
öğretmenler borç çıkmazında

Öğretmen sendikalarının yaptığı araştırmalara göre öğretmenler borç batağında...

Eğitim-İş’in Türkiye genelindeki 3 bin 630 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen anket öğretmenlerin sorunlarını gözler önüne seriyor.

Türk Eğitim-Sen'in, 3-13 Kasım günleri arasında toplam 13 bin 261 öğretmeni kapsayan anketinde ise katılan her 10 öğretmenden 8’i borcu olduğunu ifade ederken “Borcum var” diyen öğretmenlerin yüzde 36,7’sinin borcunun 100 bin TL’den fazla olduğu bildirildi.

Öğretmen geçinemiyor
Eğitim-İş anketine göre öğretmenlerin:
- Yüzde 57.8'i gıda ihtiyacını karşılayamıyor,
- Yüzde 90'ı kredi kartı borcunu zor ödüyor,
- Yüzde 48,3'ü ek hesap kullanıyor,
- Yüzde 65'i geçinmekte zorlanıyor,
- Yüzde 77,7'si sağlık giderlerini karşılamakta zorlanıyor,
- Yüzde 84,3'ü ek iş arıyor.

Haciz, liyakat, borç sarmalı...
Türk Eğitim-Sen  anket sonuçlarına göre:
- Öğretmenlerin yüzde 82,6’sı borcu olduğunu ifade etti. Bunların yüzde 36,7’si 100 bin liradan fazla borcu olduğunu söyledi. Öğretmenlerin yüzde 1,8’i son bir yılda maaşına haciz konulduğunu belirtti.
- Öğretmenlerin yüzde 59,2’si evlerinin kendilerine ait olduğunu belirtirken yüzde 33,8’i ise kira olduğunu ifade etti. Kirada oturduğunu ifade eden öğretmenlerin yüzde 38,3’ü kiranın maaşının yüzde 21 ila yüzde 30’u arasında olduğunu, yüzde 32,4’ü ise yüzde 10-yüzde 20 arasında olduğunu belirtti.
- Öğretmenlerin yüzde 20’si ek iş yapıyor. Ek iş yapanların yüzde 44,40’ı özel ders verdiğini, yüzde 24,50’si tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Katılımcıların yüzde 14,4’ü kripto para ile ilgileniyor.
- Araştırmaya katılanlar öğretmenlik mesleğiyle ilgili yaşanılan en olumsuz durumu yüzde 88,8 oranıyla mesleğin değer görmemesi ve saygınlığını kaybetmesini olarak ifade etti. Daha sonra sırasıyla ücret ve özlük hakları olarak diğer ülkelerdeki meslektaşlarından daha geri olmak ve liyakatsizlik, kadrolaşma sorunları dile getirildi.
- Katılımcıların yüzde 58,4’ü Bakanlık merkez teşkilatında en çok yaşadıkları sorun olarak liyakatsiz yöneticilerinin tutum, davranış ve uygulamaları olarak belirtti. Katılımcıların yüzde 52,52’si de il/ilçe müdürlüklerinde en çok yaşadıkları sorunun yine liyakatsizlik olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 48,76’sı okullarında hiçbir sorun yaşamadığını ifade ederken yüzde 28,65’i ise liyakatsiz yöneticilerinin tutum, davranış ve uygulamaları olarak belirtmişlerdir.
- Katılımcıların yüzde 40,8’i öğretmenlerin mesleki imajına katkı sağlamak için MEB’in yapması gereken en önemli hususun öğretmenlik meslek kanunun çıkarılması olduğunu ifade etti.
- Katılımcıların yüzde 27,7’si meslek hayatlarından en az bir defa şiddete maruz kaldığını ifade ederken yüzde 72,3’ü ise herhangi bir şiddete maruz kalmadığını belirtti.
- Katılımcıların yüzde 81,4’ü toplu sözleşme görüşmelerinde imza atılan ücret artışları beklentilerini karşılama konusunda çok yetersiz kaldığını belirtti. Yüzde15,5’i beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını ifade ederken yüzde 2,6’sı ise kısmen yeterli vurgusunu yapmıştır.

 

paylaş