Salgında ülkeler arası gelir uçurumu büyüdü

22 Kas 2021
salgında ülkeler arası gelir uçurumu büyüdü

ILO’nun yeni tahminlerine göre, salgının çalışma sürelerinde yol açtığı kayıp, daha önce tahmin edilenden oldukça yüksek olacak. Bu 125 milyon tam zamanlı eşdeğer iş kaybı demek…

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan “Kovid-19 Salgını ve Çalışma Hayatı” başlıklı gözlem raporunun yeni baskısı, küresel toparlanmanın durakladığını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında büyük eşitsizlikler olduğunu gösteriyor. ILO raporuna göre salgının çalışma sürelerinde yol açtığı kayıp, ne yazık ki daha önce tahmin edilenden oldukça yüksek olacak.

ILO’nun yeni tahminlerine göre, 2021’de dünyada toplam çalışma saatinde, küresel salgın öncesini temsil eden 2019’un 4. çeyrek dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 4.3 kayıp yaşanacak. Bu da 125 milyon tam zamanlı eşdeğer iş kaybı anlamına geliyor.

Ülkeler arasında uçurum artıyor
ILO verilerine göre, 2019’un 4. çeyrek dönemi ile kıyaslandığında 2021’in 3. çeyrek döneminde yüksek gelirli ülkelerde çalışma sürelerinde yüzde 3.6’lık bir kayıp yaşandı. Diğer taraftan, söz konusu düşüş düşük gelirli ülkeler ile düşük-orta gelirli ülkelerde ise sırasıyla yüzde 5.7 ve yüzde 7.3 düzeyinde gerçekleşti.

ILO’ya göre, somut mali ve teknik destek olmazsa, istihdamın toparlanması bakımından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki “büyük uçurum” devam edecek.

ILO tahminlerine göre, düşük gelirli ülkeler aşıya daha hakkaniyetli biçimde erişebilselerdi, çalışma sürelerinin toparlanması daha yüksek gelir düzeyine sahip ekonomileri üç aydan biraz daha uzun bir sürede yakalayabilirdi.

Genç ve kadın istihdamı sorunlu
ILO raporunda dikkat çekilen bir diğer husus, Kovid-19 krizinin işçiler ve işletmeler ile verimlilik üzerindeki etkileri. Salgının istihdam üzerindeki eşitsiz etkisinin birçok ülkede istihdam ve ülkede katılım eğilimleri tam toparlanabilmiş değil. İşgücü piyasası durgunluğu hala önemli düzeylerde seyrediyor. Dahası, gençler ve özellikle genç̧ kadınlar, daha fazla istihdam açığıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Salgın gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki verimlilik açığının yükselmesine de yol açtı. 2020 yılında, yüksek gelirli ülkelerdeki ortalama bir işçi, düşük gelirli ülkelerdeki ortalama işçiye göre saat başına 17.5 kat daha fazla çıktı üretti. Bu uçurum, 2021 yılında 18.0’a yükseldi.

 

 

paylaş