Danıştay 'İstanbul Sözleşmesi' iptalini uygun buldu!

18 Kas 2021
Danıştay İstanbul Sözleşmesi iptalini uygun buldu

Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararının durdurulması yönündeki talepleri reddetti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. 20 Mart'ta İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alınmıştı.

Bu kararın iptali istemi ile açılan dava Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedildi. Karara yapılan itiraz Danıştay'ın en üst karar alma organı olan, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na geldi. Sözleşmeden çekilme işlemi bir kez hukuka uygun bulundu.

İtirazı oy çokluğu ile reddeden Kurul, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi, onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi partiler ve çok sayıda demokratik kitle örgütü, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına karşı Danıştay'a dava açmıştı.

 

paylaş