Zorbalığa karşı

07 Kas 2021

Yurdumuzda zorbalık sürüyor. İşçi sınıfına, tüm halkımıza iki başlı tek düşman saldırıyor. Bu baş düşman, yayılmacı Amerikan emperyalist çevreleri, NATO’nun baş patronları ve bunlarla kol kola giren işbirlikçi, tekelci burjuvazi, en gerici egemen güçlerdir. Hükümet eden, erk süren cuntanın emekçilere, ilerici güçlere karşı tüm baskıları, işte bu güçlerin elinde araç oluyor.

Yazının devamı için tıklayınız.

paylaş