Türk-İş: "İşçilerin gelir vergisi oranı düşürülsün"

26 Eki 2021
türk-iş işçilerin gelir vergisi oranı düşürülsün

4 bin lira alan, 1479 lira kayba uğruyor

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesi talebini, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Vergi Konseyi Başkanlığına bir yazı ile bildirdi.

Türk-İş Konfederasyonu, işçilerin gelir vergisi dilimlerinden kaynaklanan önemli gelir kayıplarına dikkati çekerek, emekçilere yönelik vergi adaletinin sağlanması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasını talep etti.

Konfederasyon, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı ile Vergi Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazıyla, işçilerin gelir vergisi oranlarının yüksekliği nedeniyle yaşanan gelir kayıplarına dikkati çekti.

Gelir vergisi mükelleflerinin büyük kısmını fiyat geliri elde edenlerin oluşturduğunun vurgulandığı yazıda, fiyatlı çalışanların hem direkt gelir ve kar hem de dolaylı olarak mal ve hizmet alımı üzerinden ağır vergi yüküyle karşı karşıya olduğu tabir edildi.

Vergideki adaletsiz yapı değiştirilsin
Türk-İş’in yazısında, vergi konusunda ücretliler aleyhine var olan adaletsiz yapının değiştirilmesinin çalışanların en büyük beklentisi olduğu belirtilerek, şunlara dikkat çekildi:

“Üye sendikalarımızın örgütlü olduğu iş yerlerinde çalışan çalışanların şikayet ettiği hususların başında fiyatlarından yapılan kesintiler geliyor. Fiyat geliri vergilendirilen emekçilerin yılın belli bir ayından itibaren vergi dilimi değişmekte ve fiyatları daha yüksek vergi oranından vergilendirilmekte. Çalışanların yılbaşında ellerine geçen net fiyat düzeyi yılın ilerleyen aylarında düşüyor. Birçok vakit yılın ikinci yarısı için belirlenen fiyat artırım oranı gelir vergisi artışını bile karşılamaktan uzak kalıyor. Bu durum, emekçinin eline geçen net fiyat meblağını azaltıyor ve geçim sıkıntısı yaşamasına yol açıyor. Toplu iş kontratı müzakerelerini çıkmaza sokan konulardan birisi de birden fazla vakit vergideki bu adil olmayan düzenlemelerdir.”

Vergi dilimleri adaletsiz
Net fiyatı 4 bin lira olan bir personelin haziranda yüzde 20’lik, aralıkta ise yüzde 27’lik vergi dilimlerine girdiğini anımsatıldığı yazıda, şu bilgilere yer verildi: “Yılın birinci beş ayında net 4 bin lira fiyat geliri elde eden çalışanın fiyatı mayısta net 3 bin 868 liraya, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında net 3 bin 778 liraya, aralıkta ise 3 bin 761 liraya düşüyor. Bu nedenle personel yılın toplamı prestijiyle yüzde 20’lik ve yüzde 27’lik vergi dilimlerine dahil olduğu için net 1479 lira gelir kaybına uğruyor. Söz konusu gelir kaybı daha yüksek fiyat alan çalışanlar için geçerli olduğu gibi, minimum fiyat alan evli ve çocuklu çalışanlar için de geçerli.”

Vergide ücretliler lehine düzenleme
Yazıda, gelir düzeyi yüksek olan ile düşük olan bireylerin vergi dilimleri nedeniyle yaşadıkları maddi kayıpların ömürlerine tesirinin farklı olduğuna dikkat çekilerek, şu talepler sıralandı: “Düşük gelirlilerin vergi dilimlerinden kaynaklanan kayıpları bu bireylerin başta temel ve zorunlu harcama kalemleri olmak üzere asgari yaşam standartlarına direkt etkiliyor. Gelir Vergisi’nde ücretliler lehine bir ayrım yapılması bu bakımdan olumlu sonuç verecektir. Vergi, kamu yükümlülüklerini vatandaşlar ortasında eşit, adil, hakkaniyete uygun biçimde dağıttığı ölçüde demokratiktir. Sosyal hukuk devleti prensibinin gereği olarak devlet vergi adaletinin gerçekleştirilmesi yoluyla sosyal adaleti, sosyal yararı sağlamak, ekonomik ve toplumsal dengeyi oluşturmakla görevlidir. Bu nedenle, işçilerin fiyat gelirleri yönünden mevzuatımızda öngörülen vergi yükümlülüklerinin azaltılması, çalışanların fiyat gelirleri vergi oranının indirilmesi ve makul bir orana sabitlenerek uygulanması uygun olacaktır. işçilerin uğradıkları gelir kayıplarının önüne geçilmesi ve vergi adaletinin sağlanması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasını istiyoruz.”

 

paylaş