İktidar, emekli düşmanlığında sınır tanımıyor!

04 Eki 2021
iktidar emekli düşmanlığında sınır tanımıyor

İktidarın ‘Adalet’ anlayışı emekli sendikalarına geçit vermiyor. Emekli sendikaları peş peşe kapatılıyor…

Yargıtay, Tüm Emekli-Sen’in kapatma kararının onanmasına karar verdi
Milyonlarca emeklinin oyunu alarak işbaşına geldiğinden beri uyguladığı ekonomik politikalarla emeklileri yoksulluğa mahkûm eden emekli ve sendika düşmanı AKP/MHP iktidarı, peş peşe açılan kapatma davaları ile emekli sendikalarını haksız ve hukuksuz bir şekilde faaliyetten men ederek, insanca ve onurlu bir yaşam için mücadele eden emeklileri susturmak istemektedir.

Ankara Valiliği tarafından, emeklilerin sendika kuramayacağı gerekçesi ile Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) hakkında açılan kapatma davasında, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2021/8908 Esas, 2021/12525 Karar sayılı dosyasından yapılan temyiz incelemesi sonucunda, sendika hakkında daha önce verilmiş olan kapatma kararının onanmasına, 22.09.2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

DİSK Emekli-Sen kapatma kararı da Yargıtay’da
Diğer taraftan, DİSK Emekli-Sen hakkında Ankara 26. İş Mahkemesinin 2020/35 Esas sayılı dosyasından açılan kapatma davasında da 25 Mart 2021 tarihinde sendikanın kapatılmasına karar verilmişti.

Bunun üzerine DİSK Emekli-Sen’in Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine (İstinaf Mahkemesine) yaptığı itiraz sonucunda sendika hakkında verilen kapatma kararı onaylanmış ve Yargıtay’da temyiz edilmişti.

 

 

paylaş