Ağustos ayında en az 174 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

05 Eyl 2021
ağustos ayında en az 174 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

Yılın ilk sekiz ayında en az 1494 işçi hayatını kaybetti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 2021 Ağustos ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda Çalışma Bakanlığının iş cinayetlerinin azaldığı iddiası eleştirildi. Açıklamada Çalışma Bakanlığının idiiaları için "Çalışma Bakanlığı’nın PR çalışması"dır denilerek, şu bilgiler verildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, AB tarafından finanse edilen projeler olan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Destek ve Rehberlik Sisteminin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Mersin’de ve yine AB tarafından finanse edilen ‘Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Çorum’da, Sivas’ta vb. bir dizi etkinliğe katıldı. Burada hemen hemen aynı açıklamalarda bulundu. Uzunkaya’nın açıklamalarından iki hususun altını çizelim:

1- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sonrasında iş kazalarında yüzde 41,3 oranında bir azalma meydana geldi.
2- Madenlerimizde en fazla ölümlerin yaşandığı 2000'li yıllarda binde 88 olan ölümlü iş kazaları binde 35'lerin altına düştü.

Bu söylemler Çalışma Bakanlığı’nın (AKP ve Cumhur İttifakı’nın) PR çalışmasıdır. Böylece hem tüm işkollarında hem de madencilik alanında işçi ölümlerinin azalmasına dair adımlar atıldığı ve bu noktada çok önemli bir ilerleme sağlandığı algısı oluşturulmaktadır.

Oysa gerçekler farklıdır. Neden mi?

1- SGK, ölümlerin yoğun olduğu tarım, inşaat başta olmak üzere kayıt dışı istihdamı görmemektedir.
2- SGK, 2000’li yıllarda meslek hastalıkları sonucu ölümleri tamamen hasır altı etmektedir.
3- SGK’nın açıkladığı iş kazası istatistik verileri incelendiğinde birçok tutarsızlık mevcuttur.
4- SGK sözcüleri sürekli olarak bilimsel olmayan bir bakış açısının doğrultusunda yaptığı oransal açıklamalarla işçileri yanıltmaktadır.

Tablodan da görüldüğü üzere yıllık iş cinayetleri sayısı 2000 civarındadır. Son sekiz yılda büyüme hedefli üretim zorlamaları binlerce işçinin ölümüne neden olmuştur. Ek olarak 15 Temmuz sonrası sendikal faaliyetin yoğun bir baskı altına alınması ve son bir buçuk yılda salgında ölümüne çalıştırma koşulları bu süreci daha da derinleştirmiştir. 6331 Sayılı İSG Yasası’nın işçi ölümlerini engelleme hususunda bir etkisi gözükmemektedir.

Diğer yandan madenlerdeki ölümlü iş kazalarının azaldığını belirtiyorsunuz. Peki, Türkiye tarihinin en büyük madenci katliamı olan Soma’yı unuttunuz mu? Ermenek’i, Dursunbey’i, Karadon’u, Şirvan’ı... unuttunuz mu?

İş cinayetlerinin aylara göre dağılımı:
• Ocak ayında en az 203 işçi,
• Şubat ayında en az 142 işçi,
• Mart ayında en az 144 işçi,
• Nisan ayında en az 258 işçi,
• Mayıs ayında en az 239 işçi,
• Haziran ayında en az 179 işçi,
• Temmuz ayında en az 155 işçi,
• Ağustos ayında en az 174 işçi hayatını kaybetti.
• 2021 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinde en az 1494 işçi arkadaşımızı kaybettik.
174 emekçinin 150’si ücretli (işçi ve memur), 24’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

İş cinayetlerinde ölenlerin 7’si kadın işçi, 167’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret, sağlık ve konaklama işkollarında meydana geldi. On altı göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 6’sı Suriyeli, 4’ü Rusyalı, 3’ü Afganistanlı, 1’i Gürcistanlı ve 1’i İranlı.

İşkollarına göre iş cinayetleri:
Ölümler en çok tarım/orman, inşaat/yol, taşımacılık, sağlık, metal, güvenlik, ticaret/büro, konaklama, enerji, belediye/genel işler, madencilik, tekstil, gemi/tersane, kimya ve ağaç işkollarında meydana geldi.
• Tarım işkolunda 21 işçi ve 16 çiftçi hayatını kaybetti.
• İnşaatlarda neredeyse her gün bir iş cinayeti meydana geldi.
• Covid-19 nedenli ölümlerdeki artış nedeniyle sağlık işkolunda ölüm sayısı 12.
Ağustos ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 5’i (yüzde 2,9) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler tarım, eğitim, metal, sağlık ve belediye işkollarında çalışıyordu

Ölüm nedenklerine göre iş cinayetleri:
En fazla ölüm nedenleri trafik/servis kazası, covid-19, ezilme/göçük, kalp krizi, yüksekten düşme, elektrik çarpması, zehirlenme/boğulma, şiddet ve intihar.
• 16 tarım ve 11 taşımacılık işçisi trafik/servis kazası nedeniyle hayatını kaybetti.
• Covid-19 nedenli ölümler artıyor. En az 22 işçiyi Covid-19 nedeniyle kaybettik.
• İnşaatlardaki iş cinayetlerinin 13’ü yüksekten düşme nedenli

Yaş gruplarına göre iş cinayetleri:
11 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçiler tarım, ticaret, inşaat ve konaklama işkollarında çalışıyordu.
51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 44 emekçi bulunuyor: Çiftçiler ve esnaflar ile tarım, gıda, maden, tekstil, ağaç, metal, enerji, taşımacılık, gemi, sağlık, konaklama, güvenlik ve belediye işçileri.
• 14 yaş ve altı yaş grubunda 1 işçi,
• 15-17 yaş grubunda 10 işçi,
• 18-27 yaş grubunda 20 işçi,
• 28-50 yaş grubunda 87 işçi,
• 51-64 yaş grubunda 35 işçi,
• 65 yaş ve üstü yaş grubunda 9 işçi,
• Ve yaşını bilmediğimiz/öğrenemediğimiz 12 işçi hayatını kaybetti.

 

paylaş