Emekliler insanca bir yaşam, insanca yaşanacak bir maaş istiyor!

28 Haz 2021
emekliler insanca bir yaşam insanca yaşanacak bir maaş istiyor

Tüm Emekli-Sen: “Emekli maaşı ile geçinemiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz”
Tüm Emekliler Sendikası, emekli aylıklarına Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammı ve emeklilerin yaşadığı diğer sorunlarla ilgili taleplerini duyurmak için bugün ülke çapındaki tüm şube ve temsilciliklerinde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ülke çapında örgütlü olduğu il ve ilçelerdeki 115 şube ve temsilcilikte 15.000 üyesi bulunan Tüm Emekliler Sendikası'nın eş zamanlı basın açıklaması eylemi İstanbul’da Maltepe, Beykoz, Kadıköy ve Bakırköy’de olmak üzere dört ayrı yerde yapıldı.

Tüm Emekli-Sen Maltepe Şubesi üyeleri tarafından “insanca yaşanacak bir maaş” talebiyle Maltepe Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına, DİSK Emekli-Sen Marmara Bölge Temsilcisi Fevzi Kirlibal, DİSK Emekli-Sen Maltepe Şube Başkanı Şems Ergün, DİSK Emekli-Sen Kartal Şube Başkanı Ali Söğüt ve DİSK Emekli-Sen üyeleri ile sendikasız emekli yurttaşlar da katıldı.

“Emekliler İnsanca Yaşanacak Bir Maaş İstiyor - Emekli Sendikaları Statü Yasası Çıkarılsın - Yaşasın Emeklilerin Birlik Mücadele ve Dayanışması” yazılı pankartın açıldığı eylemde, “Emekliyiz, Haklıyız, Kazanacağız”, “İnsanca Bir Maaş İstiyoruz”, “İnsanca Yaşamak İstiyoruz” ve “Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz” sloganları atıldı.

Tüm Emekli-Sen MYK Yedek Üyesi Vedat Şerifoğlu tarafından okunan basın açıklamasında, “Temmuz ayı ile birlikte emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları yine iktidarın enflas-yon oyunu ile gündemimize girmiş bulunmaktadır. Temel tüketim mallarına yapılan zamlar %50'lerde seyrederken verecekleri zam sadaka düzeyinde olacak” denildi.

Açıklamada, “Alanlarda haykırıyoruz, Emekliyiz, açız, isyandayız! Ülke kaynaklarını, 5 yandaşa peşkeş çekmek yerine, ülkenin emeklilerine verirseniz hepimize yeter! İşte bu nedenle bugün Tüm Emekliler Sendikası olarak alanlardayız. Susmuyoruz, haykırıyoruz! Emekliyiz, insanca yaşamak istiyoruz!” denilerek aşağıdaki taleplerde bulunuldu:

- Emekli Sendikaları Statü Yasası çıkarılsın. Toplu sözleşmeli sendika hakkımız tanınsın.
- TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarına göre yüzdelik maaş artışı istemiyoruz.
- Tüm emekli maaşlarına açlık sınırının ve asgari ücretin üzerinde olacak şekilde yoksulluk sınırına göre seyyanen zam yapılsın.
- İşçi, Memur ve Bağ-Kur emekli maaşları arasındaki eşitsizlik giderilsin.
- Tüm emeklilere yılda dört defa birer maaş tutarında ikramiye ödensin.
- Sağlık hizmetlerinden alınan muayene, tedavi ve ilaç kesintileri kaldırılsın.
- Toplu taşıma araçlarında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın.
- EYT’li yurttaşların mağduriyeti giderilsin. EYT Yasası çıkarılsın.

Tüm Emekli-Sen Maltepe Şubesi Üyeleri tarafından yapılan basın açıklamasının tam metni aşağıdadır:

Emekliler insanca bir yaşam, insanca yaşanacak bir maaş istiyor!
Temmuz ayı ile birlikte emekçilerin ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları yine iktidarın enflasyon oyunu ile gündemimize girmiş bulunmaktadır. Temel tüketim mallarına yapılan zamlar %50'lerde seyrederken verecekleri zam sadaka düzeyinde olacak.

Ülkemiz mafya, çete ilişkilerinin siyaset ile iç içe geçtiği, ortaya atılan iddialara iktidarın ve bağımlı yargının kulağını tıkadığı, halkın açlığının ve krizin görmezden gelindiği bir süreci yaşıyor. "Aç varsa siz de doyurun" gibi halkla dalga geçen bir anlayışla karşı karşıyayız.

NATO toplantısında "dünya liderleri" bir araya geldiler. Dünya halklarının pandemi ve eko-nomik krizler dahil hiçbir yararlı görüşmenin olmadığı zirveden, AKP iktidarının ülkemize biçtiği görev ise, Afganistan' da bekçilik!

Çok tehlikeli olan bu görev, ABD ve dünya sermayesine şirin görünmeye ve yönetememe durumunu kurtarmaya çalışan AKP iktidarının son ve çaresiz çırpınışlarıdır. Gençlerimizi ikti-darın kendini kurtarma hamlesine kurban edilmemesi için karşısındayız.

Bir taraftan ülkeyi güllük gülistanlık göstermeye çalışan, diğer taraftan çok gecikmiş aşılama durumunu toparlamaya çalışan iktidar ekonomik krizi yine halka yüklemeye çalışmaktadır.

Her kesime baskıyı arttıran iktidar, ortaya atılan, yolsuzluk ve kara para aklamaların üstünü örterken, toplumu ayrıştıran, kutuplaştıran söylemiyle muhalifleri hedef göstererek sokağa salınan güruhların siyasal cinayetler işlemesine yol açmaktadır.

Emekli sendikalarını ve muhalif partileri kapatma girişimleri gibi anti demokratik yöntemleri de kullanan AKP ve ortakları demokrasinin son kırıntılarını da ortadan kaldırmaktadır. Siyasi iktidar emekli sendikalarını kapatmaya çalışacağına uluslararası yasalara da uyarak emeklilerin sendika hakkını tanımalıdır.

Ülke de huzurdan, barıştan, demokrasiden bahsetmek suç, ekonomik kriz var demek ise ya-sak hale getirilmiş, demokratik eylem ve etkinlikler basit ve akıldışı bahanelerle engellenmiştir.

Böyle bir yaşama mahkûm değiliz! Alanlarda haykırıyoruz, Emekliyiz, açız, isyandayız! Alın terimizi döktüğümüz ülkemizde, barış ve huzur içinde, insanca yaşamak istiyoruz.

Kimseden sadaka ya da lütuf istemiyoruz! "Bayram harçlığı" değil, yılda dört maaş tutarında ikramiye istiyoruz. Pandemi bahanesi ile 65 yaş üstüne yasaklanan toplu taşıma araçları ser-best hale gelmelidir.

Bizlere gelince "kaynak yok" diyenler, onlarca yerden maaş alan yandaş ve yalaka takımları-nın kaynağını nereden alıyorlarsa oraya baksınlar. Ülke kaynaklarını, 5 yandaşa peşkeş çek-mek yerine, ülkenin emekçilerine ve emeklilerine verirseniz hepimize yeter!

İşte bu nedenle bugün Tüm Emekliler Sendikası olarak alanlardayız. Susmuyoruz, haykırıyo-ruz! Emekliyiz, insanca yaşamak istiyoruz!

Taleplerimiz:
- Emekli Sendikaları Statü Yasası çıkarılsın. Toplu sözleşmeli sendika hakkımız tanınsın.
- TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarına göre yüzdelik maaş artışı istemiyoruz.
- Tüm emekli maaşlarına açlık sınırının ve asgari ücretin üzerinde olacak şekilde yoksulluk sınırına göre seyyanen zam yapılsın.
- İşçi, Memur ve Bağ-Kur emekli maaşları arasındaki eşitsizlik giderilsin.
- Tüm emeklilere yılda dört defa birer maaş tutarında ikramiye ödensin.
- Sağlık hizmetlerinden alınan muayene, tedavi ve ilaç kesintileri kaldırılsın.
- Toplu taşıma araçlarında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın.
- EYT’li yurttaşların mağduriyeti giderilsin. EYT Yasası çıkarılsın.

Yaşasın emeklilerin birlik, mücadele ve dayanışması!
Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız!

Tüm Emekliler Sendikası Maltepe Şubesi Üyeleri

 

 

paylaş