Kölelik anlaşması

11 Haz 2021

ABD ile Ankara’da yeni bir kölelik anlaşması imzalandı. Militarist kliğin ültimatomuyla dayatılan ve halkımızdan gizli tutulan bu hiyanet anlaşması; topraklarımızdaki Amerikan saldırı üslerinin süresini uzatıyor, nükleer silahlarla donatılacak yeni üslerin açılmasını öngörüyor. Ve ABD’ne “çıkarları tehlikeye girdiği” zaman ülkemizi işgal hakkı tanınıyor.

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan siyasi belgenin özüne ve sözüne taban-tabana aykırı olan Türk-Amerikan ikili kölelik anlaşması dışta ülkemizi emperyalizmin stratejik saldırı plânlarına daha sıkı bağlamayı amaçlıyor. Türkiye’yi bölgemizde barışa ve ulusal kurtuluş hareketlerine karşı vurucu bir etken durumuna getiriyor. Emperyalist ve NATO çevrelerinin bölgemizde yeni savaş ocakları açmasına hizmet ediyor.

Yazının devamı için tıklayınız.

paylaş