Nisan ayında en az 249 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti!

13 May 2021
nisan ayında en az 249 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

Yılın ilk dört ayında ise en az 735 işçi hayatını kaybetti...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Nisan ayı iş cinayetleri araştırmasını açıkladı.

Rapora göre;
• İş cinayetlerinin aylara göre dağılımına baktığımızda Ocak ayında en az 203 işçi, Şubat ayında en az 139 işçi, Mart ayında en az 144 işçi ve Nisan ayında en az 249 işçi hayatını kaybetti. 2021 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinde en az 735 işçi arkadaşımızı kaybettik...
• 249 emekçinin 214’ü ücretli (işçi ve memur), 35’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...
• Ölenlerin 19’u kadın işçi, 230’u erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret, eğitim, sağlık ve belediye işkollarında gerçekleşti...
• Sekiz çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi ölümleri tarım, inşaat ve konaklama işkollarında gerçekleşti…
• 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 95 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile tarım, maden, kimya, ağaç, ticaret, büro, eğitim, ticaret, inşaat, enerji, taşımacılık, sağlık, spor, güvenlik ve belediye işçileri...
• 11 göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 5’i Suriyeli, 5’i Pakistanlı ve 1’i Bulgaristanlı...
• Ölen işçilerin 24’ü sendikalı. Sendikalı işçiler maden, kimya, eğitim, büro, metal, gemi, sağlık ve belediye işkollarında çalışıyordu.
• Ölümler en çok ticaret/büro/eğitim, tarım/orman, inşaat/yol, belediye/genel işler, sağlık, taşımacılık, konaklama, metal, güvenlik ve madencilik işkollarında gerçekleşti.
• En fazla ölüm nedenleri Covid-19, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, yüksekten düşme, boğulma, patlama/yanma ve intihar.
• Nisan ayında Covid-19 nedenli ölümler en çok ticaret/büro/eğitim, sağlık, belediye/genel işler ve güvenlik işkollarında meydana geldi.

Yaşa göre;
14 yaş ve altı yaş grubunda 4 işçi,
15-17 yaş grubunda 4 işçi,
18-27 yaş grubunda 17 işçi,
28-50 yaş grubunda 114 işçi,
51-64 yaş grubunda 77 işçi,
65 yaş ve üstü yaş grubunda 18 işçi
ve yaşını bilmediğimiz/öğrenemediğimiz 15 işçi hayatını kaybetti...

Bölgelere göre;
39 ölüm İstanbul’da; 15 ölüm Kocaeli’de; 12 ölüm İzmir’de; 8 ölüm Ankara’da; 7’şer ölüm Gaziantep, Hatay, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Tekirdağ ve Zonguldak’ta; 6’şar ölüm Adana ve Manisa’da; 5’er ölüm Bursa, Osmaniye ve Şanlıurfa’da; 4’er ölüm Afyon, Aydın, Çanakkale, Eskişehir, Kayseri, Kütahya ve Sakarya’da; 3’er ölüm Adıyaman, Balıkesir, Bartın, Edirne, Elazığ, Erzincan, Isparta ve Karaman’da; 2’şer ölüm Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Giresun, Kahramanmaraş, Kilis, Muğla, Nevşehir, Siirt ve Sivas’ta; 1’er ölüm Ağrı, Amasya, Antalya, Bilecik, Bolu, Burdur, Çorum, Gümüşhane, Karabük, Kırklareli, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Brezilya ve Fransa’da meydana geldi…

 

paylaş