Emeklilerin hukuk mücadelesi sürüyor!

22 Nis 2021
emeklilerin hukuk mücadelesi sürüyor

Emekli sendikaları kapatılamaz

Tüm Emekliler Sendikası ve DİSK Emekliler Sendikası hakkında Ankara Valiliği tarafından peş peşe açılan kapatma davaları ile emekli sendikaları haksız ve hukuksuz bir şekilde faaliyetten men edilerek, insanca ve onurlu bir yaşam için mücadele eden emekliler susturulmak isteniyor.

Tüm Emekli-Sen Maltepe Şubesinden kapatma davası hakkında gazetemize yapılan açıklamada, “Sendikanın kapatılması talebiyle açılan dava nedeniyle 30 Nisan 2021 Cuma günü Saat: 10.00’da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesinde (İstinaf Mahkemesinde) karar duruşmasının yapılacağı” belirtilerek, “Emekten ve emeklilerden yana olan siyasi partileri, sendikaları, meslek odalarını, milletvekillerini, hukukçuları, basın mensuplarını ve tüm emekli yurttaşları duruşmaya katılarak haklı ve onurlu mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz” denildi.

Tüm Emekliler Sendikası Maltepe Şubesinin gazetemize yazılı olarak yaptığı açıklamanın tam metni aşağıdadır:

Siyasi Partilere, Sendikalara, Meslek Odalarına, Milletvekillerine, Hukukçulara, Basın Mensuplarına ve Tüm Emekli Yurttaşlara Açık Mektup ve Dayanışma Çağrısı

Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) ve DİSK Emekliler Sendikası (DİSK Emekli-Sen) hakkında Ankara Valiliği tarafından peş peşe açılan kapatma davaları ile emekli sendikaları haksız ve hukuksuz bir şekilde faaliyetten men edilerek, insanca ve onurlu bir yaşam için mücadele eden emekliler susturulmak istenmektedir.

Önce, Tüm Emekliler Sendikası’nın kapatılması talebiyle Ankara Valiliğinin başvurusu üzerine başlatılan yargılama sürecinde Ankara 34. İş Mahkemesi tarafından sendikamızın kapatılmasına karar verildi.

Daha sonra, sendikamızın kapatma kararına yaptığı itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi) tarafından “emeklilerin sendika kurma haklarının bulunduğunun kabulü gerektiği” belirtilerek, İlk Derece Mahkemesinin (Ankara 34. İş Mahkemesinin) kapatma kararının kaldırılmasına karar verildi.

Bu defa, Ankara Valiliğinin temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, “aktif çalışma hayatında yer almayan emekliler tarafından sendika kurulamayacağı sonucuna ulaşıldığı” gerekçesi ile İstinaf Mahkemesinin emeklilerin sendika kurabilecekleri yönündeki kararının bozularak ortadan kaldırılmasına karar vermiştir.

Bunun üzerine, Yargıtay’ın bozma kararına uyulup uyulmayacağı hususunda karar vermek üzere 30 Nisan 2021 Cuma günü Saat: 10.00’da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesinde (İstinaf Mahkemesinde) karar duruşması yapılacaktır.

Toplu sözleşmeli sendika hakkı için hukuk mücadelemiz sürüyor ve sürecek

Emeklilerin “İnsanca, onurlu bir yaşam” talebi ve “Demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz” şiarı ile toplu sözleşmeli sendika hakkı için 1995 yılında DİSK çatısı altında başlattığı mücadele halen devam etmektedir ve kazanıncaya kadar da devam edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Milyarlarca liralık servet sahibi olan işverenlere hiç ihtiyaçları olmadığı halde sendika kurma hakkı tanıyıp, buna karşın açlık ve yoksulluk sınırının altındaki maaşlarla yoksulluğa ve sefalete mahkum edilen milyonlarca emekli yurttaşın sendika hakkının engellenmesi girişimlerini kabul etmiyoruz ve asla da kabul etmeyeceğiz.

Biz sendika üyesi emekli yurttaşlar olarak; emekten ve emeklilerden yana olan siyasi partileri, sendikaları, meslek odalarını, milletvekillerini, hukukçuları, basın mensuplarını ve tüm emekli yurttaşları duruşmaya katılarak haklı ve onurlu mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz. Haydi, unutmayalım bu dayanışmayı.   

TBMM’ye çağrımız: “Emekli sendikaları statü yasası çıkarılsın”

Çalışma hayatı boyunca bu ülkeye hizmet eden ve artı-değer üreten milyonlarca emekli olarak bizler; insanca ve onurlu bir yaşam, huzurlu ve güvenli bir gelecek için toplu sözleşmeli sendika hakkı istiyoruz.

Milyonlarca emekli yurttaşın oylarıyla işbaşına gelen siyasi iktidara ve T.B.M.M.’ne düşen görev, mevzuattaki yasal boşluğun arkasına sığınarak emeklilerin sendikal haklarını engellemek değil, emekli yurttaşların insanca ve onurlu bir yaşama sahip olabilmelerini sağlamaktır.

Bu görev, aynı zamanda demokratik hak ve özgürlüklerin uygulanması bakımından da elzem ve kaçınılmaz bir görevdir.  

Dolayısıyla, yapılması gereken şey emekli sendikalarını kapatmak için dava açmak değil, bu konuda gerekli olan Anayasal ve yasal düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirmektir.

Bunun için; CHP İzmir Milletvekili Sayın Kani Beko’nun 14 Mart 2019 tarihinde TBMM Başkanlığına verdiği ve o tarihten beri meclis komisyonlarında bekletilen 2/1758 Esas Numaralı “Emekliler ile Onların Dul ve Yetimlerinin Sendikaları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin ivedilikle meclis gündemine alınarak, emeklilerin toplu sözleşmeli sendika hakkının yasal düzenlemeye kavuşturulmasını acilen talep ediyoruz.

- Yaşasın tüm emeklilerin birlik, mücadele ve dayanışması!
- Yaşasın toplu sözleşmeli sendika mücadelemiz!
- Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız!

Tüm Emekliler Sendikası / Tüm Emekli-Sen
Maltepe Şubesi
22 Nisan 2021

 

 

 

 

 

paylaş