Emekliler maaşlarına ek zam yapılması için alanlarda buluştu!

01 Nis 2021
emekliler maaşlarına ek zam yapılması için alanlarda buluştu

Tüm Emekli-Sen “Geçinemiyoruz, İsyandayız! Emekli maaşlarına ek zam yapılsın!
AKP iktidarının, Ocak ayında emekli aylıklarına yaptığı yetersiz maaş artışını protesto etmek ve enflasyon karşısında eriyen emekli maaşlarına ek zam yapılması talebinde bulunmak için, Tüm Emekliler Sendikası bugün örgütlü olduğu tüm il ve ilçelerde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ülke çapında örgütlü 115 Şube ve Temsilcilikte 15.000 üyesi bulunan Tüm Emekliler Sendikası'nın ek zam eylemi İstanbul’da Maltepe, Beykoz, Kadıköy, Bakırköy ve Esenyurt’ta olmak üzere beş ayrı noktada yapıldı.

Tüm Emekli-Sen Maltepe Şubesi tarafından, emekli maaşlarına seyyanen ek zam yapılması talebiyle Maltepe Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına, DİSK Emekli-Sen Maltepe Şube Başkanı Fevzi Kirlibal, DİSK Emekli-Sen Maltepe Kadın Kolları Başkanı Gül Kaplan, DİSK Emekli-Sen Kadıköy Şube Başkanı Ayşe Çalık, DİSK Emekli-Sen Kartal Şube Başkanı Ali Söğüt, DİSK Emekli-Sen ve Tüm Emekli-Sen üyeleri ile sendikasız emekli yurttaşlar katıldı.

“Geçinemiyoruz, İsyandayız, Ek zam istiyoruz” yazılı pankartın açıldığı eylemde; “Emekli maaşı kiraya yetmiyor”, “Faturaları ödeyemiyoruz, yastık altında biriktiriyoruz” “Boş file-boş tencere, çarşıda-pazarda-mutfakta yangın var”, “Ek zam istiyoruz, seyyanen zam yapılsın”, “Bayram ikramiyeleri artırılsın”,  “Mezarda emekliliğe hayır” ve “EYT mağduriyeti giderilsin” ” yazılı dövizler taşınarak, sık sık “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız”, “Sendika hakkımız engellenemez”, “Statü yasası çıkarılsın ve “Birleşe, birleşe kazanacağız” sloganları atıldı.

Tüm Emekli-Sen Maltepe Şube Başkanı Zehra Ulusoy tarafından okunan basın açıklamasının tam metni aşağıdadır:

Geçinemiyoruz, İsyandayız! Emekli maaşlarına ek zam yapılsın!
Çok uzun yıllardan beri emekli aylıkları yoksulluk sınırının altında yer almaktadır. Ülkenin bütün değerlerini yaratan, emekleriyle bugünleri yaratan emekliler açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmiş durumdadır.

Sahte enflasyon oranına göre Ocak ayında emekli aylıklarında yapılan yetersiz maaş artışı şimdiden eriyip gitmiştir. Halkın enflasyonu çarşıda, pazarda ve mutfaktaki enflasyondur. Gerçek enflasyon, elektrik, su ve doğalgaz faturaları ile market raflarındaki temel gıda fiyatlarındaki enflasyondur.

Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğalgaz ve akaryakıt gibi tüketim harcamalarına peş peşe gelen zamlar ve sürekli artırılan vergiler nedeniyle dayanılmaz hale gelen hayat pahalılığı karşısında emeklilerin neredeyse tamamına yakını yoksulluk sınırının altında, büyük bölümü ise açlık sınırının altında maaş almaktadır.

Avrupa ülkelerindeki emekliler, emekli aylıkları ile dünya turuna çıkarken, Türkiye’de tüketici kredisi ve kredi kartı kullanarak günlük yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılan emeklilerin büyük bölümü bankalara borçlu durumda olup, önemli bir bölümü ise borçlarını ödeyemediğinden icralık duruma gelmiştir.

Dünyadaki üniversiteler bilim insanı yetiştirirken, bizim ülkemizde milyonlarca genç işsizlikten kıvranıyor, bunalıma sürükleniyor. Emekliler iş bulamayan çocuklarına da bakmak zorunda kalıyor.

Emekli aylıklarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanlar,  hayatlarında bir gün bile pazara çıkmamış, elinde file veya poşet ile alışveriş yapmamışlardır. Ama hayatlarımız üstünde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar.

İkramiye adı altında iki dini bayram öncesi verilenler ise bayram harçlığına dönüşmüş, emekliler için bir aşağılama aracı haline gelmiştir. Emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık verilmesi zor değil, siyasi bir tercihtir. Siyasi iktidar tercihini emekçilerden, emeklilerden, yoksullardan yana değil sermayeden ve yandaş müteahhitlerden yana kullanmaktadır.

Emeklilerin daha fazla açlığa, yoksulluğa ve aşağılanmaya gücü kalmamıştır. Emekliler kendilerini açlığa mahkûm edenlere, yok sayanlara, görmezden gelenlere karşı seslerini duyurmaya, demokratik tepkilerini göstermeye kararlıdır.

Mezarda emekliliğe hayır, EYT mağduriyeti giderilsin!
Prim gün sayısı itibariyle kazanmış oldukları emeklilik hakları 4447 sayılı yasa ile ellerinden alınan milyonlarca EYT’li yurttaş, büyük mağduriyetler ve acılar yaşıyor. EYT'li yurttaşlar emekli olamıyor, işsiz kaldığında iş bulamıyor.

Biz Tüm Emekliler Sendikası olarak, EYT'li yurttaşlarımızın haklı taleplerini ve onurlu mücadelesini destekliyoruz. Sendikalı ve sendikasız tüm emekli yurttaşları, EYT’li yurttaşlarla dayanışma içinde olmaya ve haklı mücadelelerine destek vermeye çağırıyoruz.

Sendika hakkı engellenemez, emekli sendikaları kapatılamaz!
Emeklilerin haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan Tüm Emekliler Sendikası ve DİSK Emekliler Sendikası hakkında peş peşe açılan kapatma davaları ile emekli sendikaları hukuksuz bir şekilde faaliyetten men edilerek, insanca ve onurlu bir yaşam için mücadele eden emekliler susturulmak istenmektedir. Anayasada ve yürürlükteki yasalarda emeklilerin sendika kurmasını yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Anayasanın 17. ve 90. madde hükümlerine dayanılarak, Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere göre kurulan Tüm Emekli-Sen ve DİSK Emekli-Sen hakkında Ankara Valiliği tarafından, “emeklilerin sendika kuramayacağı” iddiası ile açılan kapatma davaları tamamen hukuksuzdur ve derhal geri çekilmelidir.

TBMM’ye çağrımız: “Emekli sendikaları statü yasası çıkarılsın”
Milyonlarca emekli yurttaşın oylarıyla işbaşına gelen siyasi iktidara ve T.B.M.M.’ne düşen görev, mevzuattaki yasal boşluğun arkasına sığınarak emeklilerin sendikal haklarını engellemek değil, emekli yurttaşların insanca ve onurlu bir yaşama sahip olabilmelerini sağlamaktır.

Bu görev, aynı zamanda demokratik hak ve özgürlüklerin uygulanması bakımından da elzem ve kaçınılmaz bir görevdir. Dolayısıyla, yapılması gereken şey emekli sendikalarını kapatmak için davalar açmak değil, bu konuda gerekli olan Anayasal ve yasal düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirmektir.

Bunun için, emekli maaşlarının hükümet tarafından sahte enflasyon oranlarına göre tek yanlı olarak belirlenmesi uygulamasına derhal son verilmeli ve maaşların toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi için, Anayasanın “Sendika Kurma Hakkı” ve “Toplu Sözleşme Hakkı” ile ilgili 51. ve 53. Maddelerine “Emekliler” ibaresi eklenerek, emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı Anayasal güvence altına alınmalıdır.

Artık yeter, insanca yaşamak istiyoruz!
Artık yeter! Emekli olduktan sonra da iş aramak ve çalışmak istemiyoruz. Ömrümüzün sonbaharında dinlenerek; kendimize, çocuklarımıza ve torunlarımıza zaman ayırarak, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamak istiyoruz.

Artık yeter! Emekli maaşı ile geçinemiyoruz. Maaşlar kiraya yetmiyor, faturaları ödeyemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca ve onurlu bir yaşam için, yaşanabilir bir ücret istiyoruz.

Hayat pahalılığına ve zamlara son verilsin, tüm emekli maaşlarına seyyanen ek zam yapılsın!
- Halen 1.500 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı, açlık sınırı ile asgari ücret tutarının üzerinde olacak şekilde yoksulluk sınırı rakamları da dikkate alınarak tüm emekli maaşlarına derhal seyyanen ek zam yapılsın.
- İşçi, Memur ve Bağ-Kur emekli maaşları arasındaki eşitsizlik giderilsin.
- Tüm emeklilere yılda dört defa birer maaş tutarında ikramiye ödensin.
- Yıllardır çıkarılmayan intibak yasası derhal çıkarılsın!
- Sağlık hizmetlerinden alınan muayene, tedavi ve ilaç kesintileri kaldırılsın.
- Elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta peş peşe yapılan zamlar geri alınsın.
- Temel gıda maddelerinden ve tüketim harcamalarından alınan KDV kaldırılsın.
- Toplu taşıma araçlarında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın.
- 65 yaş üzerindeki yurttaşlar için hukuksuz olarak uygulanan kısıtlamalar kaldırılsın.

Sendikalı ve sendikasız tüm emekli yurttaşlara sesleniyoruz!
Bizler, 13 milyon emekli yurttaş olarak asla çaresiz değiliz. Biliyoruz ki, bizim gücümüz birliğimizdedir. Birlikte güçlüyüz, birlikte başarabiliriz. Tek yapmamız gereken el ele vermek, yan yana gelmek, omuz omuza yürümektir.

Biz, “Tüm Emekliler Sendikası” olarak, insanca ve onurlu bir yaşam, huzurlu ve güvenli bir gelecek ve toplu sözleşmeli sendika hakkı için yola koyulduk. Türkiye’nin bütün emeklilerini tek çatı altında birleştirmek ve emeklilerin birleşik sendikal mücadelesini gerçekleştirmek için, kendi kaderimizi kendi ellerimize almak için seni de aramıza bekliyoruz.

Artık söz bitti, şimdi birlik zamanıdır. Birleşirsek kazanırız, bölünürsek yok oluruz. İnsanca ve onurlu bir yaşam ve toplu sözleşmeli sendika hakkı için Türkiye’nin bütün emeklileri birleşin.

- Yaşasın toplu sözleşmeli sendika mücadelemiz!
- Yaşasın emeklilerin birleşik mücadelesi!
-  Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız!

                                      

 

 

paylaş