M. Suphi ve görevlerimiz

10 Şub 2021
Atılım 1977 Şubat kapak görseli

TKP’nin kurucusu, ilk başkanı, Bolşevik Partisi’nin öğrencisi ve Türkiye işçi sınıfının yurtsever evlâdı M. Suphi ve 14 TKP MK üyesi, ölümlerinin 56. yılında, bütün komünistler ve ilerici güçler tarafından anılıyor.

M. Suphi’lerin yalnız komünistlerce değil, ama bütün tutarlı yurtseverlerce anılması rastgele bir olay değildir. Çünkü 1921 Ocak cinayeti, yalnız Türkiye komünist hareketine karşı girişilmiş bir saldırı olmakla kalmamıştır. Aynı zamanda burjuvazinin ulusal ve sosyal kurtuluş savaşını yarı yolda durdurmasının, demokratik devrime yüz çevirmesinin, işçilere ve köylülere hıyanet etmesinin de başlangıcı olmuştur.

Yazının devamı için tıklayınız.

paylaş