Emeklilerin sendikal hakları ve hukuki dayanakları

22 Ara 2020

Milyonlarca emekçinin oyunu alarak işbaşına geldiği 18 yıldan beri uyguladığı ekonomik politikalarla, ‘Emek karşıtı, sermaye ve patron dostu’ olduğunu açıkça ortaya koyan siyasi iktidar, ‘Ekonomi ve Hukukta Reform’ çalışması bahanesiyle ‘İş Dünyası’ adını verdikleri milyarder patron örgütleri olan TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB yöneticileri ile peş peşe görüşmeler yaparken, ‘Emek Dünyasının’ temsilcilerinden biri olan emekli sendikaları hakkında açılan kapatma davaları ile emekli sendikalarını haksız ve hukuksuz bir şekilde faaliyetten men ederek, insanca ve onurlu bir yaşam için mücadele eden emeklileri susturmak istemektedir.

Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) hakkında Ankara Valiliği tarafından Ankara 34. İş Mahkemesi’nin 2020/79 Esas sayılı dosyasından “Sendika Faaliyetinin Durdurulması ve Sendikanın Kapatılması” talebiyle 17.02.2020 tarihinde açılan davada, 30.09.2020 tarih ve 2020/333 Karar sayılı kararla, “Ülkemizin mevcut yasal düzenlemeleri ve T.C. Anayasası’nın amir hükümleri karşısında emeklilerin sendika kurması ve sendikal faaliyet göstermesinin mümkün olmadığı” gerekçesi ile Tüm Emekli-Sen’in kapatılmasına karar verilmiştir. Sendika tarafından söz konusu karara itiraz edilmiş olup, iç hukuk süreci devam etmektedir.

Yazının devamı için tıklayınız.

paylaş