Türkiye’de erkeklerin geliri kadınlardan yüzde 31 fazla

18 Eyl 2020
Türkiye’de erkeklerin geliri kadınlardan yüzde 31 fazla

- Erkekler kadınlardan yüzde 31,4 daha fazla gelir elde ediyor.
- Ücretlerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği artıyor.
- Ücretli kadın ve erkekler arasındaki gelir eşitsizliği büyüyor.
- 2006 yılında yüzde 12 olan fark yüzde 20,7’ye yükseldi.
- Kendi hesabına çalışan erkekler kadınlardan yüzde 77,3 fazla kazanıyor.

Bugün (18 Eylül) Uluslararası Eşit Ücret Günü. Uluslararası Çalışma Örgütü öncülüğünde bir uluslararası girişim tarafından ilan edilen eşit ücret günü cinsiyet temelli ücret eşitsizliğini gündeme getirmeyi ve buna dikkat çekmeyi hedefliyor.

DİSK-AR, Uluslararası Eşit Ücret Günü’nde ülkemizde kadın ücret ve gelirlerindeki eşitsizliğe dikkat çeken “Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” raporunu hazırladı.

Rapordan;
Bilindiği gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nı11 Eylül 2020 günü yayımladı. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ülkemizde yoksulluk, gelir eşitsizliği ve yaşam koşulları konusunda en önemli araştırmalardan birini oluşturuyor. Araştırma hane ve fert gelirlerine ilişkin önemli bilgiler içeriyor. Bu raporumuzda TÜİK verilerini toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın ve erkeklerin gelirleri arasındaki farklar açısından ele aldık. Araştırmada kadın ve erkeklerin ortalama fert gelirlerini inceledik. Erkeklerin ortalama yıllık iş gelirleri kadınlara göre yüzde 31,4 gibi oldukça yüksek düzeydedir. Diğer ifadeyle erkekler kadınlara göre üçte bir daha fazla kazanıyor.

Erkekler kadınlardan yüzde 31,4 daha fazla gelir elde ediyor
Erkekler kadınlara göre yüzde 31,4 daha fazla gelir elde ederken bu durum işteki duruma göre farklılıklar göstermektedir. Kendi hesabına çalışan erkekler kadınlara göre yüzde 77,3, yevmiye ile çalışan erkekler ise kadınlara göre yüzde 85,8 daha fazla gelir elde ediyor. Öte yandan ücretli ve işveren olarak istihdamda olan kadın ve erkeklerin ortalama yıllık iş geliri farkı yevmiyeli ve kendi hesabına çalışanlara göre azdır. Ücretli olarak çalışan erkekler, ücretli olarak çalışan kadınlara göre yüzde 20,7 daha fazla kazanırken, işveren olarak çalışan erkekler, işveren olarak çalışan kadınlara göre yüzde 20,2 daha fazla kazanmaktadır (Grafik 1, Tablo 1). Ücretli çalışmanın ve kayıtlılığın eşitsizliği azalttığını söylemek mümkündür. Ücretli erkeklerin ücretli kadınlardan yüzde 20,7 daha fazla kazanması önemli bir eşitsizliktir.

Kadın ve erkeklerin gelirleri arasındaki eşitsizlik zamana göre değişiklik göstermekle birlikte ciddi boyutlardadır. 2006 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri 9 bin 297 TL iken kadınların 6 bin 453 TL idi. 2019’da erkeklerin ortalama yıllık fert geliri 37 bin 72 TL’ye kadınların ise 28 bin 214 TL’ye yükselmiştir. 2006 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri kadınların yıllık ortalama fert geliri yüzde 44 fazlaydı. 2019 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri kadınlarınkinden yüzde 31 fazladır (Grafik 1, Tablo 1). 2019 yılında yevmiyeli erkeklerin ortalama geliri 16 bin 784 TL iken kadınların ortalama geliri 9 bin 33 TL oldu. Böylece yevmiye ile çalışan erkekler kadınlara göre yüzde 85,8 daha fazla kazanmış oldu (Tablo 1). En büyük gelir eşitsizliğinin yevmiyeli kadın ve erkekler arasında yaşandığı görülüyor. 2019 yılında işveren erkeklerin ortalama yıllık geliri 97 bin 244 TL ve işveren kadınların ortalama yıllık geliri 80 bin 89 TL oldu. 2019’da yılında kendi hesabına çalışan erkeklerin ortalama yıllık geliri 29 bin 116 TL iken kendi hesabına çalışan kadınların ortalama yıllık geliri 16 bin 425 TL olarak gerçekleşti. Böylece 2019 yılında kendi hesabına çalışan erkekler kendi hesabına çalışan kadınlardan yüzde 77,3 daha fazla kazanmış oldu.

2006 yılında ücretli kadınların yıllık ortalama gelirleri 8 bin 262 TL iken 2019 yılında yüzde 263 artışla 29 bin 968 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde ücretli erkeklerin ortalama geliri ise yüzde 290 artışla 9268 TL’den 36 bin 167 TL’ye yükseldi (Tablo 1, Grafik 1). Böylece 2006-2019 arasında erkeklerin ücret geliri kadınlara göre çok daha fazla artmış oldu. 2007 yılında erkekler kadınlardan yüzde 10,9 daha fazla ücret elde ederken, bu oran 2019’da yüzde 20,7’ye yükseldi. Ücretli kadın ve erkekler arasında makas açıldı.

Kadın ve erkek ücretleri arasındaki eşitsizlik büyüyor

 

paylaş