DİSK Emekli-Sen kapatılamaz!

30 Ağu 2020
DİSK Emekli-Sen kapatılamaz

Tüm Emekli-Sen'den DİSK Emekli-Sen ile dayanışma
Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen), DİSK Emekli-Sen’in kapatılma davasına karşı bir basın açıklaması yayınladı.

Emeklilerin ekonomik-demokratik hakları için mücadele veren emekli sendikalarının Anayasa dışı yöntemlerle kapatılması ve engellenmeye çalışılmasını protesto eden açıklama ile tüm emek dostları davanın görüleceği 8 Eylül tarihinde dayanışmaya çağrıldı.

Tüm Emekliler Sendikası tarafından yapılan basın açıklaması
Emeklilerin sendika kurarak ekonomik, demokratik haklarını koruması, geliştirmesi tamamen meşrudur. Anayasamızda emeklilerin sendikalar kurarak ekonomik demokratik haklarını koruması ve geliştirmesini yasaklayan bir hüküm olmadığı gibi, Anayasanın 90. maddesine göre idarenin bu yönde gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce yapması gerekiyor. Emekli Sendikaları yasasının hala çıkarılmaması idarenin kusurudur. İdarenin kendi eksikliğini bahane ederek emekli sendikaları hakkında kapatma davaları açması art niyetli olduğunu göstermektedir.

Bize göre esas olan özgürlüklerdir. Anayasalarda açıkça yasaklanmayan her şey serbesttir. Herkes sendika kurarak, sendikalarda örgütlenerek haklarını koruma hakkına sahiptir. Biz emekliler de bu temel hakkımızı çiğnetmeyeceğiz.

İdare ise gerekli düzenlemeleri bir an önce yapacağına 12 Temmuz 1995 tarihinde kurulan Tüm Emekli-Sen'in kapatılması için kuruluşundan 2 yıl 1 ay sonra 22 Ağustos 1997 tarihinde ilk davayı ve ardından diğer davaları da açarak emeklilerin örgütlenmesini yargı üzerinde baskı oluşturarak engellemeye çalışmaktadır.

İdarenin baskıları 1997'den günümüze artarak devam etmektedir. DİSK Emekli-Sen hakkında 2019’da açılmış olan kapatma davası idarenin baskısı neticesinde hukuk zorlanarak açılmış davadır.

8 Eylül 2020 tarihinde Ankara 26. İş Mahkemesinde DİSK Emekli-Sen'in kapatma davasının duruşmasında Tüm Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu olarak tüm örgütümüzle birlikte Emekli-Sen ile dayanışma içinde olacağız.

 

paylaş