TKP MK Plenum Raporu (özet)

26 Tem 2020
TKP MK Plenum Raporu

Parti Konferansından sonra TKP MK’nin ilk plenumu yapıldı. Politik Büro’nun hazırlık raporunu TKP MK Genel Sekreteri İ. Bilen yoldaş, okudu. Plenum raporunda, emperyalizme bağımlılığın artmasının bunalımları daha da sert ölçülere vardırdığı; böylesi bir durumda gerici egemen çevrelerin çıkar yolu terörü arttırmakta, faşizme tırmanmakta gördükleri söyleniyor. TKP’nin hükümetten bunun üstüne gitmesini istediği, hükümetin ikircimli davranmasının gerici güçleri, faşistleri, Maocuları daha da azdıracağını söylediği belirtiliyor. Bu tehlike faşizme, baş düşman emperyalizme karşı ulusal demokratik güçlerin birliğinin zorunlu olduğu vurgulanıyor.

Plenum raporunda, politik gelişmeler, TKP’nin politikası, işçi sınıfının ve halkımızın gelişen savaşımı üzerinde duruluyor. İlerici gençlik ve kadın hareketinin, köylü eylemlerinin, orta katmanların, barış hareketinin ve genel olarak tüm demokratik güç ve örgütlerin bu savaşımındaki yeri ve işlevi belirtiliyor, çözümlemelere gidiliyor. Raporda daha sonra sendikalar sorunu. Ulusal Demokratik Cephe Sorunu ve TKP’ni güçlendirme sorunu ele alınıyor.

Yazının devamı için tıklayınız

paylaş