İstanbul kent yoksulluğu araştırması sonuçları açıklandı

21 May 2020
İstanbul kent yoksulluğu araştırması sonuçları açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul İstatistik Ofisi, İBB’ye Nisan 2020 döneminde sosyal yardım başvurusu yapan ve aylık hanehalkı geliri 2 bin 500 lira ve altında olan bin 228 hane üzerinden yaptığı “İstanbul’da Kent Yoksulluğu Araştırması”nı yayınladı.

Kent yoksulluğuna ilişkin bilgi derlenmesi amacıyla; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Nisan 2020 döneminde sosyal yardım başvurusu yapan ve hanehalkı aylık gelir 2.500 TL ve altında olan hanelerden 1.228 haneyle bilgisayar destekli telefon (CATI) anket yöntemiyle veri toplandı.

Araştırmaya katılan hanelerin %28,1'inde 4 kişiden fazla kişi yaşıyor. Araştırmaya katılan haneler içinde en yüksek paya %30,3 ile 4 kişilik aileler sahipken, tek kişinin yaşadığı hanelerin örneklem içindeki oranı %5,6 oldu. 

Araştırmaya katılan hanelerde yaşayanların yüzde 53,5’in Sosyal Güvenlik Kurumu’na kaydı bulunmuyor. Araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan hanelerin yüzde 81’inde çocuk bulunurken, bu hanelerin yüzde 7’sinde ise çocuk işçi olduğu tespit edildi.

Araştırma sonuçları:
- Hanelerin %81'inde çocuk bulunuyor, çocukların %62,5'i okula gidiyor. %26,4'ünde ise 65 yaş üstü bireyler yaşıyor. Çocuklu haneler içinde 3 ve daha fazla sayıda çocuğun yaşadığı hane oranı %31,5 iken, iki çocuklu haneler %44,4 ile en fazla paya sahip oldu. Hanelerin %26,4'ünde 65 yaş üstü bireylerin yaşadığı gözlendi. 

- Hanelerde yer alan kişilerin %53,5'inin SGK'ya kayıtlı olmadığı, %47,3'ünün ise düzenli bir gelire sahip olmadığı görüldü. Meslek dağılımına bakıldığında ise katılımcıların %37,2'si bir mesleğinin olmadığını belirtirken, mesleğini işçi olarak belirtenler %23,5, tekstil sektörü olarak belirtenler ise %11,5 oranında gözlendi.

- Hanelerin %89,3'ünde gelir getirici faaliyette bulunan tek kişi var iken, çocuklu hanelerin %7'sinde çocuk işçi olduğu kaydedildi. Çalışan kişilerin olduğu hanelerin %89,3'ünde tek kişi gelir getirici faaliyette bulunurken, 2 kişinin çalıştığı ailelerin oranı %9,7 oldu. Çocuklu hanelerin %7'sinde 18 yaş altında olup çalışan çocukların olduğu gözlendi.

- Hanelerde kredi kartı sahipliği oranı %35,2 iken, kredi kartı sahiplerinin %57'sinin biriken borcunun olduğu kaydedildi. Katılımcıların %5,7'si ise kredi kartı olmamasına rağmen borçlarını ödemeye devam ettiğini belirtti.

- En fazla bankaya borçlanıldı, ikinci sırada esnaf yer aldı. Hanelerin %33,7'si birden fazla yere borçlu olduğunu belirtti. Hanelerin %70,6'sının kredi kartı ve kredi olarak bankalara, %20'sinin esnafa, %14,3'ünün ise akrabalarına borçlu olduğu görüldü.

- Hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta yoksun kaldığı görüldü. Katılımcılara ekonomik koşullarını göz önüne aldıklarında bazı temel ihtiyaçlara ne düzeyde erişebildikleri soruldu. Hanenizin ekonomik olarak; haftada en az iki kere et, tavuk ya da balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda mı sorusuna %91,8'i; eskimiş mobilyalarınızı değiştirebiliyor musunuz sorusuna %94,3'ü; ihtiyaç olduğunda her zaman yeni kıyafetler alabiliyor musunuz sorusuna %92,6'sı, evinizi istediğiniz kadar ısıtabiliyor/soğutabiliyor musunuz sorusuna ise %89,6'sı hayır cevabı verdi.

- Hanelerin %92,6'sı 1.000 TL tutarında beklenmeyen bir harcamayı borçlanmadan kendi imkânlarıyla karşılayabilecek durumda olmadığını belirtti. Beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında ve 1.000 TL'lik bir ödemenin yapılma mecburiyeti doğduğunda borçlanmadan bunu karşılayabilenlerin oranı %7,4 oldu.

- Hanelerin %40,1'inde bulaşık makinesi, %11,6'sında çamaşır makinesi bulunmuyor. Hanelerin sadece %1,1'inde klima bulunurken, LCD/LED/Plazma TV bulunmayanların oranı ise %29 olarak kaydedildi. 

 

paylaş